40 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | 82 prosent av befolkningen over 16 år bor i en bolig som husholdningen selv eier. Tema: Presset boligmarked 0 100 200 300 400 500 600 Prosent 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Boligpriser Oslo Boligpriser hele landet Årslønn Kilde: SSB Nordmenns gjeld på verdenstoppen Norske husholdninger har en gjeld på 227 prosent av sin disponible inntekt, og er i verdenstoppen etter mange år med høye oljepriser og lave renter, ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF). – Gjeldsbelastningen for husholdningene fortsetter å øke. Gjelden øker mer enn inntektsveksten, selv om arbeidsløsheten øker. Dette er ikke bærekraftig, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen til E24. 0 50 100 150 200 250 PORTUGAL TYSKLAND FRANKRIKE USA KOREA SVERIGE NORGE NEDERLAND DANMARK GJENNOMSNITTLIG KVADRATMETERPRIS OSLO: 68.723 kr TROMSØ: 42.120 kr TRONDHEIM: 41.929 kr BERGEN: 40.797 kr STAVANGER: 37.647 kr KRISTIANSAND: 30.049 kr NORGE: 38.405 kr GJENNOMSNITTSLØNN I NORGE 1992: 197.000 kr 1994: 209.900 kr 1995: 216.900 kr 2000: 278.700 kr 2005: 345.700 kr 2010: 435.700 kr 2015: 519.600 kr PROSENTVIS GJELD AV DISPONIBEL INNTEKT VEKST I BOLIGPRISER OG LØNN 1994–2016 fbaargang2016 fbseksjonFEL