42 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | D a Fagforbundets leder Mette Nord tidligere i høst gikk ut i VG og lanserte forbundets klare nei til å konsekvensutrede oljeutvinning i sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, hisset hun samtidig opp til intern strid i LO. Tillitsvalgte i oljetunge fagforbund i LO-familien som Fellesforbundet, gikk så langt som å true med å melde seg ut av LO og danne et eget industrikartell. Også LO-leder Gerd Kristiansen, som selv kommer fra Fagforbundet, kom på banen med følgende kraftsalve: – Jeg skjønner innmari godt at dere er forbannet, men jeg er sikker på at LO-kongressen vil fatte vedtak om konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen, uttalte Kristiansen under LOs olje- og gasskonferanse i Bodø. Nå har de to lederne valgt ikke å si så mye mer. Målet er nemlig å få hele LO-kongressen til å samle seg om noe alle kan stå inne for. Men veien dit kan bli en utfordring. Temperaturen er høy og interessene mange, ikke minst for dem som bor midt oppi debatten. Derfor har også lokale Fagforbundet-ledere i Nord-Norge valgt å holde en lav profil. BEVISST NØYTRAL – Det nytter ikke å være leder og flagge egne meninger om denne saken her oppe, forteller leder i Fagforbundet Sortland, Lillian Grøsnes. Hun står midt i sentrum av oljestormen og har valgt å tie om eget standpunkt – av strategiske grunner. Meningene er for sterke i begge retninger, både i eget styre, blant egne medlemmer og befolkningen for øvrig, forteller Grøsnes. Det bekrefter leder av Fagforbundet Nordland, Tore Jakobsen. Når Fagbladet ringer ham, har han nettopp avholdt det første representantskapsmøtet i fylket etter at Fagforbundets nei til oljeboring ble kjent i offentligheten. KLAR KLIMAPOLITIKK – Debatten er veldig polarisert og tilbakemeldingene er sterke, forteller Jakobsen. Han er likevel trygg på at LO-forbundene vil bli enige om et vedtak på kongressen i mai. – Mest blir det reagert på at Lofoten, Vesterålen og Senja blir trukket fram som sårbare områder aleine. Det er viktig å få fram at det er flere sårbare områder langs kysten og på land. Det får vi mange innspill om, sier Jakobsen. Han har forståelse for at industrien har sitt syn, men påpeker at andre forbund må få ha sin klimapolitikk. – Jeg har stor respekt for at andre forbund ønsker å definere industripolitikk, men de kan ikke dermed parkere andre forbunds klimapolitikk. Vi har en forpliktelse til å ha en klar klimapolitikk, fastslår Jakobsen. SER BEGGE SIDER På Sortland finner Lillian Grøsnes argumenter både for og imot konsekvensutredning. – Jeg har alltid ment at jo mer vi vet, jo bedre. Men jeg er også nabo til en fiskekommune og ser tydelig hva som kan stå på spill. Åtte til ti trailere fullasta med fisk passerer stueveggen min hver eneste time under lofotfisket. Næringskonflikten er tett innpå livene våre, forteller hun. Debatten som splitter LO Arbeidsplasser, natur og penger. Konflikten om oljeboring splitter mer og flere enn Mette Nord og Gerd Kristiansen. TEKST: OLA TØMMERÅS BAKGRUNN • LO-kongressen, LOs øverste organ, vedtok i 2013 ja til en en konsekvensutredning av oljeutvinning i de stengte delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerak. • I september 2016 vedtok Fagforbundets landsstyre å si nei til konsekvensutredning av sårbare områder. • Også LO-forbundene Handel og Kontor, Fellesorganisasjonen, El og IT og Norsk tjenestemannslag er imot eller heller mot nei til konsekvensutredning. • Per i dag er det de sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja som står i sentrum for debatten. • LO-kongressen møtes i Oslo i mai 2017 for å vedta LOs endelige standpunkt. I SAMFUNNET | OLJE I NORD fbaargang2016 fbseksjonFEL