| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 43 GER D KRISTIANSEN: Velferdsstaten er basert på olje- og gassproduksjon. METTE NORD: Skal vi ta Parisavtalen på alvor, så må store deler av våre fossile ressurser ligge urørt. FOTO: OLE PALMSTRØM fbaargang2016 fbseksjonFEL