44 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | Økonomi Trussel • Høyre og Frp går inn for konsekvensutredning, men samarbeidspartiene har blokkert for dette denne stortingsperioden. • Arbeiderpartiet sa ja i 2013, men partiet er splittet. Det er usikkert hva partiet går inn for på landsmøtet neste år. Hva mener politikerne? • For tre år siden sa en tredel av folk i nord ja til oljeutvinning, mens 44 prosent sa ja til konsekvensutredning. • I 2016 sier nær halvparten nei til konsekvensutredning, mens kun 28 prosent er for oljevirksomhet. Kilde: InFact i februar • Det er flere motstandere av olje blant kvinner enn menn. Hva mener folket? Konsekvensutredning Argumentene Arbeidsplasser • Olje vil gi 400 til 1100 arbeidsplasser fra Namsos i sør til Tromsø i nord, forutsatt en oljepris på minimum 100 dollar fatet. 250 av disse arbeidsplassene er knyttet til ilandføring. Anslag fra Olje- og energidepartementet • Oljeproduksjon er en nasjonal næring, som sysselsetter 300.000 mennesker. • I dag er 6500 arbeidsplasser direkte knyttet til fiske og turisme i områdene Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er et potensial for 10.000 nye arbeidsplasser innenfor marine næringer basert på fisk og fornybare ressurser i havet. Kilde: «Framtid i Nord, 2014» fra Nærings- og fiskeridepartementet. Klima • Nedtur i oljebransjen forsterkes uten ny oljeleting. • Konsekvensutredning er første skritt på vei til å åpne feltene. • Det fins allerede mer enn 90 rapporter og fire konsekvensutredninger. • Verdien på mulig oljeutvinning i området Lofoten, Vesterålen og Senja er anslått til mellom 500 og 1000 milliarder. Kilde: Olje- og energidepartementet • Den norske velferdsstaten er avhengig av olje- og gassinntekter. Kilde: LO og Konkraft • Verdien av fiske er fornybar. Den kommer tilbake hvert år, forutsatt god forvaltning. • Mulighetene for vekst er stor, både i marine næringer og turisme. • Eksportverdien av sjømat tangerer verdien av olja i løpet av fem–seks år. • Norge kan ikke skru igjen oljekrana alene. Klimaet må kontrolleres globalt. • Norge har verdens laveste utslipp under produksjon. Kilde: Konfkraft • Oljeindustrien står for en firedel av norske utslipp. • Skal Norge følge Parisavtalen, må olja ligge. • 70 prosent av all fisk som tas opp i Norskehavet og Barentshavet passerer Lofoten, Vesterålen og Senja. • Oljevernutstyr fungerer ikke like godt i kulde og svært dårlig i store bølgehøyder. • Oljebransjen og fiskerinæringa har levd side om side i 40 år uten problemer. FOR: FOR: FOR: FOR: FOR: MOT: MOT: MOT: MOT: MOT: fbaargang2016 fbseksjonFEL