| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 45 Selv om sentrale LO-ledere ønsker å holde en lav profil i debatten om konsekvensutredning av oljeboring, finslipes nå argumentene i alle forbund. Fagforbundet arrangerte nylig et seminar der målet var å klargjøre argumentasjonen i oljedebatten. – Det er ikke plass til alle. Spørsmålet er hvem som skal ut, sier Bente Aasjord. Sårbare områder er mer enn sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men det er dette fiskerike naturområdet som står i sentrum for debatten og kampen for å frede eller å åpne for oljeutvinning. VOKSENDE MOTSTAND – Oljeutvinning anslås å innbringe 500 milliarder kroner, men det er ikke mer enn eksportverdien av norsk sjømat i fem–seks år – og den har vi i tusenvis av år til, om den forvaltes riktig, sier Aasjord. Hun forklarer den voksende motstanden blant folk i nord med næringskonflikten som blir stadig tydeligere. – Det er betent. Og da er det slik at tuller du med fiskerne, så tuller du med oss alle. Fiske er ikke bare en fornybar og verdifull ressurs, men står også veldig sterkt i nordnorsk kultur og identitet, påpeker hun. Aasjord viser til oljevirksomheten som landsdelen allerede kjenner. – Folk er skuffet over manglende ringvirkninger lokalt, og vi frykter at Nord-Norge skal bli hengende etter i oljealderen mens resten av landet omstilles. Folk ser at det går knakende godt i nord, og det er fordi vi aldri har fått noen oljevirksomhet, poengterer hun. HAR KUNNSKAP PÅ ALLE PLAN Leder av Naturvernforbundet, Silje Lundberg, avviser at det er behov for mer kunnskap for å avgjøre framtida til uåpna og sårbare oljeområder. – Alle tilfeller av konsekvensutredninger har gitt oljeindustrien nye arealer. Det er ikke ny kunnskap som er formålet. Vi har allerede mer enn 90 rapporter og utredninger for området. Det er få områder vi vet mer om enn Nordland 7 og Troms 2, påpekte hun. – KOMPLETT ABSURD Generalsekretær Nina Jensen i World Wild Life Found (WWF), er bekymret. – At vi i det hele tatt bruker tid på å diskutere oljeutvinning i dette området er komplett absurd, beskriver hun, og nevner noen problemer ut over at det er arnested for 70 prosent av fisken i Nord-Atlanteren: – Lundefuglen er truet globalt av utryddelse, og på denne sokkelen finner vi verdens største dypvannskorallrev. Hvorfor risikere alt dette når vi vet at store deler av oljeressursene uansett må ligge i bakken? spør generalsekretæren. – FIRE FEMDELER MÅ LIGGE Bård Lahn fra Cicero har sett på konsekvensene for oljeutvinning dersom klimamålene skal nås. – Oljefelter som allerede er i produksjon, står i dag for 900 milliarder tonn CO2, langt mer enn vi kan tillate oss å bruke dersom vi skal nå målet om at den globale temperaturstigningen ikke må være mer enn to grader. Minimum fire femdeler av all utnyttbar olje må bli liggende for å holde karbonbudsjettet, sier han. * I SAMFUNNET | OLJE I NORD En kamp mellom næringer, natur og penger – Dette er en kamp mellom to av våre viktigste næringer, mener Bente Aasjord som leder Fagforbundets nordområdekontor. «Tuller du med fiskerne, så tuller du med oss alle.» BENTE AASJORD, LEDER FOR FAGFORBUNDETS NORDOMRÅDEKONTOR fbaargang2016 fbseksjonFEL