46 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | portrettet NAVN: Per Skaugen Bleikelia ALDER: 61 år. STILLING: Direktør på Ringerike sykehus, inkludert Ål sjukestugu. FAMILIE: Gift med Karin, fire barn, tre barnebarn og hunden Filippa K. AKTUELL: Fikk HR Norges lederpris som den foreløpig siste av en lang rekke priser. Har tidligere blant annet fått Fagforbundets lederpris. fbaargang2016 fbseksjonFEL