| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 47 ET MALERI AV BEITENDE KYR på en seterstøl har fått en framtredende plass i kantina på Hallingdal sjukestugu. – Vi var uenige om det kubildet, altså. Jeg syntes ikke det skulle opp der. Så var det en annen som mente at det bildet skulle henge her fordi det betyr mye for hun som jobber i kantina. Og siden kokka gjerne ville ha det der, så sa jeg ja. Diskusjonen om kubildet favner flere sentrale elementer i sykehusdirektørens ledelsesfilosofi, av mange omtalt som Bleikeliametoden: Det handler om tilstedeværelse, om å bygge gode relasjoner og ha tillit til de ansatte. Direktørskiltet på kontordøra hans forsvant raskt. Der står det nå «Ansvarlig tilrettelegger». Å HÅNDHILSE på hver eneste ansatt var noe av det første Per Bleikelia ville gjøre da han for fem år siden begynte i direktørjobben på Ringerike sykehus. Han begynte i teknisk avdeling i underetasjen. – Han ene der sa at han aldri hadde sett en direktør før, sier Per Bleikelia med et insisterende alvor. For ham var dette et bilde på noe av det som var rav ruskende galt i sykehusnorge, den tradisjonelle sykehuspyramiden med direktørene på toppen og pasientene aller nederst. – Jeg ville snu denne pyramiden, komme inn til kjernen av hva et sykehus er. Kjernen er behandlingen, det er det vi får penger å drive sykehus for. Møtet mellom pasient og behandler er sannhetens øyeblikk i sykehuset. Det betyr imidlertid ikke at direktøren underslår andre sykehusansattes betydning. Tvert imot. HAN GIR RENHOLDERNE på sykehuset ros for innsatsen de gjør med å holde sykehusinfeksjonene nede. Kokkene får godord for maten som skjerper pasientenes appetitt og gjør at de blir raskere friske, og på før nevnte teknisk avdeling er ingen lenger i tvil om at deres «ansvarlige tilrettelegger» verdsetter innsatsen de gjør. «Sykehusets helter» står det på bildet han åpner sine foredrag med. Bildet er av kirurger i hvit frakk. På det neste bildet er det en rørlegger, også han med merkelappen sykehusets helter. – Rørleggeren, og mange andre yrkesgrupper på sykehus har en viktig rolle som tilrettelegger for behandlingen. Det betyr ikke at de andre er mindre verdifulle, vi er nødt til å ha dem også. – Hvis ikke rørleggeren holder vann og avløp i orden, så får ikke kirurgene operert. Sykehuselskeren Per Bleikelia er ikke som andre sykehusdirektører. Han elsker sine ansatte, drømmer om å skrive poesi og holder budsjettene. TEKST: SIDSEL HJELME FOTO: ANITA ARNTZEN fbaargang2016 fbseksjonFEL