| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 61 Spesialsydde støvler krever sin mann. Påkleder Robert Andersens jobb er også å være «avkleder» når kongen, Espen Alknes, skal ut av støvlene. fbaargang2016 fbseksjonFEL