| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 61 som er mindre samarbeidsorientert og mer opptatt av nasjonale egeninteresser. BERNIE SANDERS TIL TROSS: Sentrum og tyngdepunktet i amerikansk politikk ligger fortsatt et godt stykke til høyre for det norske. Også de aller fleste politikere i det norske Høyre syntes å sympatisere med Hillary Clinton. I det andre regjeringspartiet ble det imidlertid en stadig større sympati for Trump. Det gjenstår å se i hvor stor grad president Trump nå vil bli en ledestjerne for grasrotaktivister og statsråder i Frp – og i hvor stor grad hans politikk vil bli en del av den norske valgkampen neste år. For den norske venstresiden blir Trump uansett et fiendebilde som kan bidra til økt engasjement og mobilisering frem mot stortingsvalget. Norge er et samfunn med en annen styreform og et annet valgsystem enn Storbritannia og USA, men viktigst har Trump er en mann med mange sterke meninger, men samtidig også en mann med tidvis raskt skiftende meninger. Legg til at han aldri før har vært folkevalgt politiker på noe nivå, og at det på mange områder er usikkert hvor langt republikanske politikere i Kongressen vil støtte Trumps forslag, så blir resultatet en større usikkerhet om politikken til den nye presidenten enn noen gang før i USAs moderne historie. Trump vil garantert reversere mange av de miljøverntiltakene Obama har iverksatt, men kommer nok til makten for sent til å kunne stanse Paris-avtalen. Han vil trolig angripe Obamas helsereform, men neppe avskaffe den helt. Han vil forsøke å stimulere næringslivet gjennom skattelettelser, men det er usikkert hvor store kuttene vil bli. Og han vil iverksette hardere tiltak mot illegal innvandring, men får neppe bygget den lovede muren mot Mexico. Presidenten har videre fullmakter i utenrikspolitikken, men usikkerheten om hva som vil bli effekten, er også der stor. Trump vil øke presset på andre Nato-land om å betale mer av regningen, men vil neppe sprenge Nato. Han ønsker et USA som er mer restriktivt med militære operasjoner i andre land, men har samtidig gått svært langt med trusler om bruk av militærmakt mot terrorister som truer USA. Økonomisk ønsker Trump mer proteksjonisme til beskyttelse av amerikansk landbruk og industri. Faren for en handelskrig mot Mexico, kanskje også mot Kina, er overhengende. Uansett vil vi se et USA Trump er en mann med mange sterke meninger, men samtidig også en mann med tidvis raskt skiftende meninger. vi et langt mindre polarisert samfunn med langt mindre sosiale forskjeller. Man bør derfor være forsiktig med å generalisere hit, verken fra Brexit-avstemningen i Storbritannia eller presidentvalget i USA. Årets to valgsjokk gir likevel grunn til ettertanke for den politiske eliten, også i Norge. Et tydelig signal både fra Brexit-avstemningen og presidentvalget i USA handler om en voksende misnøye fra en frustrert middelklasse – mot en politisk elite som raskt mister oppslutning hvis den snakker over hodet på «folk flest» og ikke i tilstrekkelig grad leverer resultater relevante for deres hverdag. En tankevekkende påminnelse er også velgergevinsten som motstand mot innvandring og mistillit til det politiske etablissementet kan gi for høyrepopulistiske partier og bevegelser. Den vestlige verden står overfor en bredere og mer truende høyrepopulistisk bølge enn noen gang før i etterkrigstiden. FOTO: PIXABAY fbaargang2016 fbseksjonFEL