62 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | E-POST: DEBATT@FAGFORBUNDET.NO Debatt Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer, maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ORGANISASJON Nei til hoppsponsing DET VAR MED UNDRING jeg leste at LO ønsker å sponse hopplandslaget. Jan Olav Andersen fra El og It Forbundet, Mimmi Kvisvik fra FO og Lars Johnsen fra Transportarbeiderforbundet stemte nei til forslaget om at LO skulle inngå en avtale med Norges Skiforbund. Avtalen varer i tre år, med en ramme på ti millioner kroner i året. Jeg syns det er merkelig at LO skal sponse toppidrettsutøvere. Det fins vel andre som trenger mer hjelp og støtte enn de som er så spreke at de driver med toppidrett? De som stemte nei til denne avtalen, har min støtte. Helge Viken, tidligere brannmann HELSE Raserer tannhelsesektoren REGJERINGEN VIL OVERFØRE tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen. Forslaget mangler helsefaglig grunnlag, og vil svekke tjenesten. Forutsetningen for forslaget var etablering av store, robuste kommuner. Frivillige sammenslåinger peker mot 390 kommuner, få av dem store og robuste. Bakgrunnen for fylkesvis organisering var ønske om enhetlig praksis og etablering av tyngre fagmiljøer. Tannhelse ble nedprioritert i kommunene, og forebyggende arbeid forsømt. I dag har vi en velfungerende tannhelsetjeneste med enhetlig tilbud uavhengig av kommuneøkonomi. Det er etablert gode fagmiljøer og investert betydelig i store klinikker. Tilbakeføring til kommunene vil rasere dette. Topp moderne klinikker får overkapasitet, og mindre kommuner må etablere egne klinikker, eller overlate ansvaret til private. Vi forstår ikke at de samme politikerne, med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i spissen, som sentraliserer sykehus for å sikre faglig kvalitet, nå vil rasere miljøer i tannhelsesektoren som det har tatt lang tid å etablere. Den norske tannlegeforening, Tannhelsesekretærenes forbund, Norsk Tannpleierforening og Fagforbundet FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX fbaargang2016 fbseksjonFEL