| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 63 BOLIGPOLITIKK Lokalpolitikerne må regulere boligmarkedet FAGFORBUNDET UNGDOM ønsker en boligpolitikk som går lengre enn gode tiltak som studentboliger og boliger til unge. Vi må ha en boligpolitikk som i større grad er villig til å regulere boligmarkedet i unges favør. Vi ønsker oss en politikk som reserverer boliger til salgs for unge og som gir unge en reell mulighet til å etablere seg på markedet. For å oppnå dette, trenger vi hjelp av våre politikere. Vi må ha lokalpolitikere som ønsker å fatte de politiske vedtakene som vi trenger for å slippe de unge, enslige inn i boligmarkedet, uten at de må ha en partner for få det til. Samtidig må det arbeides for et trepartssamarbeid mellom kommuner, boligbyggelag og Husbanken. Utnytter kommunene den rollen og muligheten de har gjennom plan- og bygningsloven, kan de være med på å styre utviklingen i riktig retning. Eie eller ikke eie er det som skaper det nye klasseskillet i samfunnet vårt. Forskjellene vil bare bli større, dersom ikke politikerne fatter vedtak som bremser utviklingen. Uttalelse fra Fagforbundet Ung FOTO: COLOURBOX ARBEIDSMILJØ Hvem kan vi stole på? MED STOR UNDRING OG FRUSTRASJON leste jeg historiker Harald Berntsens innlegg som referer til landsmøtet til Norsk Jernbaneforbund, i Klassekampen 29. oktober. De som var til stede, fikk høre fra LO-leder Gerd Kristiansen og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at de ikke kommer til å reversere den liberale arbeidsmiljøloven som Erna Solberg og Siv Jensen har fått gjennomslag for under sin tid i regjeringskontorene. Dette må jeg virkelig si er et slag under beltestedet for fagbevegelsen. Er dette å invitere til samarbeid? Det vi til tider kan oppleve i de lokale fagforeningene, er at vi er gode samarbeidspartnere når det er valgår. Det er meget historieløst når vi ser hvilken massemønstring fagbevegelsen gjorde i januar 2015 – nettopp imot forslaget til liberalisering av arbeidsmiljøloven. I slutten av 1880-årene ble Arbeiderpartiet stiftet for å organisere arbeidstakerne og fagbevegelsen til kamp for et mer rettferdig og sosialistisk samfunn. Arbeiderpartiet og LO har gjennom et nært fagligpolitisk samarbeid jobbet for generelle velferdsordninger og sosiale rettigheter. Dette nære samarbeidet skal vi ikke undervurdere. Jørn Eriksen, nestleder Fagforbundet Ringsaker FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN POLITISK STREIK: Titusenvis av fagorganiserte over hele landet demonstrerte mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for snart to år siden. fbaargang2016 fbseksjonFEL