66 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | MELLOM OSS / AKTUELT SKJER I FAGFORBUNDET Les mer om aktivitetene på fagforbundet.no MEDLEMMENE I PRIVATE SYKEHJEM STEMTE JA * Forhandlingsleder Raymond Turøy syns det er bra at medlemmene har sagt ja. Siri Follerås (bildet), leder i Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo, er først og fremst skuffet over lav deltakelse ved avstemningen. – Jeg tror ikke medlemmene godtar resultatet fordi de mener det er så godt, men snarere fordi de nå er sikret etterbetaling fra 1. mai, sier hun. Follerås mener den lave valgdeltakelsen kan skyldes mange år med dårlige oppgjør. – Jeg er redd folk har gitt opp, og at vi får utmeldelser når de ser at de betaler mer i kontingent enn det de får i generelt tillegg. Resultatet i det sentrale oppgjøret hvor Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund (NSF) forhandlet med NHO Service, gir alle et generelt tillegg på 2000 kroner i året. Minstelønnssatsene øker med mellom 14.000 og 25.000 kroner året. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger. Fagforbundets 800 medlemmer ved private sykehjem sa ja til det anbefalte tariffoppgjøret. RISIKOTILLEGG BLE EN DEL AV LØNNA *Fagforbundet og KS har blitt enige om en ny særavtale for ansatte i brann- og redningstjenesten. Fagforbundet er spesielt fornøyd med at risikotillegget fra 1. januar endres fra et timebeløp til et årlig tillegg som en del av årslønna. Det betyr at tillegget også gir pensjonspoeng. Bestemmelsen om at den første timen ved utrykning er inkludert i den faste døgngodtgjørelsen for overordnet hjemmevakt, er fjernet. Ved utrykning får mannskapene derfor fra januar betalt fra første time de er i aktiv tjeneste. Fagforbundet krevde også muligheten for å jobbe opptil 63-timers vakter i helgene, under gitte forutsetninger. KS ville ikke inngå avtale om en slik arbeidstidsordning. FOTO: KARI-SOFIE JENSSEN 14–15/12 LOs organisasjonskonferanse arrangeres på Sørmarka med toppolitikere og fagforeningstopper som innledere. 23–24/1 Samling for turnusveiledere i lokalene til Fagforbundet sentralt i Keysers gate i Oslo. 25/1 Samling for brukerstyrte personlige assistenter som ønsker å diskutere dilemmaer som denne alternative organiseringen av bistand byr på. Foregår i forbundets lokaler i Keysers gate i Oslo. 30/1–3/2 arrangeres den første delen av tillitsvalgtutdanningen Fase 3 i 2017 på Sørmarka utenfor Oslo. Del to blir i Bergen 23.–28. april. 9–10/3 Årets Sykehuskonferanse i regi av Fagforbundet går av stabelen i Tromsø. 13–15/3 Nasjonal konferanse for ansatte i ambulanse og AMK-sentraler arrangeres på Storefjell, Gol. 13–15/3 Konflikthåndtering blir ett av temaene når barnepleiere og jordmødre i Fagforbundet samles til sin årlige konferanse på Gol. Også møte med familier i smertefulle kriser, trygge foreldre og trygge barn samt skeive foreldre er tema. fbaargang2016 fbseksjonFEL