| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 67 Nasjonale lønnsoppgjør mot ulikhet METTE NORD | FORBUNDSLEDER DET VIKTIGSTE FOR MEDLEMMENE i Fagforbundet er trygghet i arbeidsforholdet og at vi forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi gjør vårt beste for at dere skal få deres rettmessige andel av verdiskapningen. Det skal synes på lønnsslippen, folk skal ha gode arbeidsforhold, og alle skal ha trygghet for en anstendig pensjon. Historisk har kollektive, nasjonale tariffavtaler vært grunnpilaren i arbeidslivet. Vi har imidlertid merket presset på disse avtalene, fragmentering og individualisering. Denne høsten har vi hatt flere streiker som ikke har handlet om lønn, men om kompetanse, arbeidstid og om maktforskyvning. Det har vært provoserende språkbruk fra enkelte på arbeidsgiversida. Dette kan de tillate seg fordi de føler at de har støtte for sine holdninger fra Høyre- og Frp-regjeringen. Derfor er det viktig å få en regjering med andre ambisjoner for arbeidslivet. En annen oppgave har vært å holde fagbevegelsen samlet. I kommuneoppgjøret krevde for eksempel grupper med lang utdanning en egen lønnspott. Det klarte vi å stoppe. Forskjellene øker, og samla, nasjonale lønnsoppgjør er den beste muligheten til å motvirke denne utviklingen. EN ANNEN UTFORDRING var en uventet prisøkning. Frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret for de ansatte i industrien, har frist allerede 1. april for sine forhandlinger. På det tidspunktet ble prisstigningen anslått til ca. 2,4 prosent, noe som igjen ga en ramme for lønnsstigningen. Det viste seg at prisstigningen ble høyere, i oktober lå den an til å bli 3,7 prosent. Dette må kompenseres i mellomoppgjøret i 2017. Vi går inn i julemåneden med høy arbeidsløshet. Det er forferdelig. Mange har økonomiske problemer som blir ekstra synlige i ei tid hvor noen kan bruke store summer på gaver, mat og reising. Jeg ønsker alle ei riktig god jul, men det er på sin plass å minne om Fagforbundets verdier; omtanke, solidaritet og samhold. «Hvis det viser seg at prisstigningen blir så høy, må dette kompenseres i mellomoppgjøret i 2017.» fbaargang2016 fbseksjonFEL