70 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | • Boka belyser hvordan vi kan tenke nytt omkring turnusarbeid, slik at arbeid i helse- og omsorgssektoren kan baseres på hele stillinger. • Boka tar for seg ulike tiltak og modeller som kan bidra til å skape en heltidskultur, og hvordan disse ordningene fungerer. TURNUS SOM FREMMER HELTIDSKULTUR FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: PER FLAKSTAD ØNSKER MER HELTID: Forsker Kari Ingstad er redaktør for boka ”Turnuser som fremmer heltidskultur”, og hun håper den kan bidra til å etablere en heltidskultur i blant annet helse- og omsorgssektoren. ENIGE OG UENIGE: Arbeidstakere og arbeidsgivere er enige om målet, men ikke alltid om veien fram. Fra v: Anne Turid Wikdahl fra Spekter, Hanne Børrestuen fra KS, Erik Kollerud fra Delta og Mette Nord fra Fagforbundet. helsefagarbeidere sosialiserer vi dem inn i en deltidskultur, sier forbudslederen. HVEM SKAL BESTEMME TURNUSENE? Arbeidsgiverorganisasjonene KS og Spekter støtter arbeidstidsutvalgets innstilling om at arbeidsgivere skal kunne bestemme turnuser, mens arbeidstakerorganisasjonene ønsker involvering og medbestemmelse. – Noen syns vi utfordrer hele den norske modellen, med trepartssamarbeid mellom myndighetene, arbeidstakere og arbeidsgivere, og det mener vi er tatt litt ut av proporsjonene. Vi ønsker å samarbeide, men i de tilfellene der partene ikke blir enige, så må arbeidsgiver, som har ansvaret, skjære gjennom og bestemme, mener Anne Turid Wikdahl. – Det har lenge vært et prinsipp at partene i arbeidslivet tar et felles ansvar for å bli enige om turnuser. Når KS og Spekter støtter arbeidstidsutvalget på at makten skal skyves over til arbeidsgiverne, så er det faktisk å utfordre hele modellen, svarer Mette Nord. Hun mener at boka dokumenterer at de beste heltidsresultatene er oppnådd i kommuner og virksomheter der samarbeidet med ansatte og tillitsvalgte har fungert godt. MELLOM OSS / TURNUSJOBBING fbaargang2016 fbseksjonFEL