| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 71 Vervekonkurranse med flotte vervepremier Vi trekker fem heldige vinnere på Fagforbundets landsmøte 2017 DA B -radio til de tre beste ververne! Alle ververe er i tillegg med i ekstratrekning av to DAB-radioer. Du kan verve nye medlemmer og bli registrert i vervekonkurransen ved å benytte: Innmelding/vervekupong Tillitsvalgt-app/innmelding Elektronisk innmelding fra Fagforbundets nettside: fagforbundet.no/bli-medlem/ Jo flere vi er – jo større innflytelse får vi. Bli med i vervekampanjen Vi satser på å bli 360 000 medlemmer innen landsmøtet i oktober 2017. fbaargang2016 fbseksjonFEL