72 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | Amerikanskfødte Shelli Lake har søkt om å bli norsk statsborger, og hun håper å få dobbelt statsborgerskap. Før presidentvalget sa hun at hun måtte vurdere om hun ønsket å beholde sitt amerikanske statsborgerskap hvis landet fikk en president som Trump. Etter valget har hun imidlertid bestemt seg for at hun må fortsette å bruke den stemmeretten som statsborgerskapet gir henne. Hun vil bruke den som en motstemme mot Trump. TRUMP SKREMMER MEG Til daglig jobber hun ved Stovnerfilialen til Deichmanske bibliotek i Oslo, og det engasjerte medlemmet i Fagforbundet har i flere år vært en ressursperson i forbindelse med språkkafé og integreringsarbeid i regi av biblioteket. Hun er skremt av valgkampen som Trump førte. Hun mener han står for en politikk som kan oppfattes som både rasistisk og sexistisk, i tillegg til at den fremmer hat og fremmedfrykt. Etter valget er hun ikke mindre skremt. – Trump vil rive ned mye av det som er bygget opp i USA de siste åtte årene. Jeg mener at han gjennom valgkampen og valgseieren har bidratt til å legitimere en oppblomstring av for eksempel rasistisk motivert vold. – USA er et splittet land, og valget av Trump vil gjøre dette enda verre og verden til et farligere sted, mener Shelli Lake. VIL BRUKE STEMMEN – Hvis et flertall av amerikanere ønsker en mann som Trump som sin nye leder, føler jeg meg ikke lenger hjemme i landet der jeg er født, sier Shelli Lake. Etter valget er hun likevel bestemt: – Som amerikansk statsborger har jeg en stemme, og den vil jeg bruke. Hvis vi er mange nok, kan vi klare å begrense makten til den nyvalgte presidenten, sier hun Hun snakker først og fremst om valgene på nasjonalforsamlingen i USA, som består av to kamre: Senatet og Representantenes hus. I dag har Trumps republikanere flertall begge steder, men allerede om to år er det nye valg, og hvis demokratene lykkes i å få flertall, kan det bidra til å blokkere noe av presidentens politikk. – Halvparten av velgerne satt hjemme nå i november, og det gjorde at Trump kan sitte som – Vi må bruke stemmen vår Valget av Donald Trump som president gjorde at Shelli Lake mistet det hun hadde av fellesskap med sitt opprinnelige hjemland. TEKST OG FOTO: PER FLAKSTAD USA-VALGET Hillary Clinton fikk atskillig flere stemmer enn Donald Trump, men tapte valget på grunn av det amerikanske valgsystemet med indirekte valg. Trump vant over 270 valgmenn, og dermed blir han USAs neste president. Dette er femte gangen USA får en president med færre stemmer enn motkandidaten. Sist det skjedde var i 2000. Da fikk Al Gore flere stemmer enn George W. Bush, men Bush ble likevel president. MELLOM OSS | PRESIDENTVALGET I USA fbaargang2016 fbseksjonFEL