| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 73 Trump står for en politikk som er både rasistisk og sexistisk, og som i tillegg fremmer hat og fremmedfykt. fbaargang2016 fbseksjonFEL