74 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | Bekymret for fagbevegelsen Arbeidslivsforsker håper valget av Trump vil åpne manges øyne. – Spesielt fagbevegelsen og innvandrere har grunn til å bekymre seg over konsekvensene av valget, mener Laura Dresser, arbeidslivsforsker og nestleder ved Senter for strategi ved Universitetet i Wisconsin– Madison. Hun regnes som ekspert på rettigheter for arbeidstakere og forholdene for lavlønnede. Dresser tror eldreomsorgen og helsevesenet i økende grad vil bli privatisert, og at borgerrettighetene vil bli rammet. Også for klimapolitikken mener hun det er grunn til bekymring. Hun ser likevel et håp i at presidentvalget har åpnet manges øyne Ifølge Dresser har valget startet et ras av diskusjoner og organisering på nett og i lokalsamfunn som kan munne ut i nye koalisjoner. – Tvilerne avgjorde USA-valget. Hadde 107.000 flere mennesker stemt på Clinton i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, ville Trump tapt, forteller Laura Dresser. Forklaringen er at antall velgere som holdt seg hjemme, var rekordhøyt. Spesielt gjelder dette mange av dem som stemte Obama ved forrige valg. president med støtte fra rundt 25 prosent av befolkningen. Nå må demokratene mobilisere, og derfor er det viktig for meg å få brukt stemmeretten, sier hun. BØR IKKE TOLERERE ALT Hun har lagt ut noen av synspunktene sine og sin egen sorg over valgresultatet på facebookprofilen sin, og det resulterte i svar fra folk som ikke var enig med henne. – Spesielt ett svar, der jeg ble kalt intolerant, gjorde at jeg måtte i tenkeboksen. De fleste av oss ønsker jo å være tolerante og respektfulle. Samtidig har vi vår ytringsfrihet. Jeg må respektere at folk er uenig med meg, men etter å ha gått en runde med meg selv, mener jeg også at vi ikke nødvendigvis må tolerere synspunkter og holdninger som vi er dypt uenige i, for eksempel mye av det Donald Trump står for. – Det vil jeg bruke min ytringsfrihet til å gi uttrykk for, sier Shelli Lake. FOTO: MIKE DEVRIES FOTO: GAGE SKIDMORE / CREATIVE COMMONS Valget av Trump er et varsku om hva som skjer hvis venstresiden ikke ivaretar interessene til vanlige arbeidsfolk. GERD KRISTIANSEN, LO-LEDER UENIG: Donald Trump står for politiske holdninger som Shelli Lake er dypt uenig i. Derfor ønsker hun å fortsette å bruke stemmeretten sin som en motstemme til den nyvalgte presidenten. MELLOM OSS | PRESIDENTVALGET I USA fbaargang2016 fbseksjonFEL