76 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | E-POST: BARESPOR@FAGBLADET.NO Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. FAGBLADETS EKSPERTPANEL ? Jeg har i dag en 85 prosents fast stilling i kommunen og et vikariat på 15 prosent fram til februar neste år, med mulighet til forlengelse ett år til februar 2018. Når jeg kommer til februar neste år, har jeg gått i dette vikariatet i tre år. Når har jeg mulighet til å legge inn et krav på denne 15-prosenten, slik at jeg får 100 prosent fast stilling i kommunen, og hvordan går jeg fram? C.M. SVAR: Jeg forstår det slik at du har en fast stilling i kommunen på 85 prosent og at du har vært ansatt i et 15 prosents vikariat siden februar 2014. Du har da en midlertidig ansettelse i kommunen i 15 prosent stilling, hjemlet i aml § 14-9 (1b). – «Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat).» Det er en maksimal grense i loven for hvor lenge man kan gå i et slikt vikariat. Den er på tre år. Dette gjelder imidlertid bare for dem som har tiltrådt stilling etter 1. juli 2015. I ditt tilfelle vil maksimumsgrensen for midlertidighet være fire år. Denne regelen fastslår bare den maksimale tida for å ansette midlertidig på en lovlig måte. Tidligere rettspraksis viser at det er grenser for hvor lenge det kan aksepteres at vikariater dekker et midlertidig behov. Det er derfor uklart for når en kan kreve fast ansettelse. Er arbeidet du utfører klart midlertidig, kan det være nødvendig med et tidsbegrenset vikariat. Dersom du jobber på et sted der det til stadighet leies inn ekstrapersonell (f.eks sykehjem), kan du kreve fast ansettelse i dag. For å kreve fast ansettelse, bør du gå via tillitsvalgt. Tillitsvalgt sender inn et krav til arbeidsgiver om at du krever fast ansettelse, på bakgrunn av at du har gått i vikariat i snart tre år. Samtidig må dere vise til at arbeidsgiver har et konstant behov for arbeidskraft. Får du et negativt, svar kan du be om en juridisk vurdering av saken din. Hvis arbeidsgiver ikke har et konstant behov for arbeidskraft, bør du vente med å kreve fast ansettelse til du når maksimumsgrensa på fire år. Siv Karin Kjøllmoen, rådgiver Krav om full stilling Det er grenser for hvor lenge det kan aksepteres at vikariater dekker et midlertidig behov. fbaargang2016 fbseksjonFEL