| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 79 Send oss bilder og en kort tekst tips@fagbladet.no I august var 41 av Fagforbundets pensjonister fra Kongsvinger avd.230 på en kjempeflott tur til Dalslandskanaler. HEGE HOLMEN VETERANMARKERING OG STOR STAS I VAKSDAL Fagforbundet Vaksdal avd. 315 feiret og delte ut merker og diplomer til 25- og 40-årsjubilanter. De av jubilantene som ikke hadde anledning til å komme på årsmøtemiddagen, har fått merke og diplom tilsendt i posten. THOR ANDERSEN 25-ÅRSJUBILANTER: Torill Torkilsen Bruvik og Egil Haug. 40-ÅRSJUBILANT: Ida Carlsen Eide Aabrek sammen med leder i Fagforbundet Vaksdal, Thor Andersen. JUBILANTER I ASKER Fagforbundet Asker avd. 054 markerte sine jubilanter i slutten av august. Det var fem medlemmer som har v ært 25 år i forbundet og ett medlem som feiret 40 år i LO. Fra venstre: Anders Fosen, Anita De Caspary, Karen Henrikke Maria Christensen, Karin Marie Roseth og Bjørn Syvertsen. GARD THORSEN Tur på kanalen Merkedryss i Kongsvinger Fagforbundet Kongsvinger avd. 230 arrangerte jubileumsfest for medlemmer med lang fartstid – 25 år i Fagforbundet og 40 år i LO. Det var totalt 52 jubilanter i år, og de som var til stede, ble markert med en liten fest med utdeling av nåler og diplomer samt god mat og underholdning. HEGE HOLMEN fbaargang2016 fbseksjonFEL