80 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | KRYSSORD Atelier Narr Heft Dum Utvungen Fisk Krafse Tøy Stige Om Hanndyr Spetakkel Farse Pile Pike navn Tidspunkt Konge Alminnelig Artikulere Merke Stille Norsk forfat. Grønnsak Skifte Ekte Ha Horde Porsjon Selv Oppdrette Tallord Gjennom Lever Artikkel Utrop Farkost Røk Person. pron. Japan Skjule Falne Elendighet Fiske utstyr Besitter Bruk Lekeplass Klø Synsbedrag Slite Pine Bolle Onde Instrument Banner Omtanke Fattigdom Dronning Lukte Plantedel Ønsker Løpe Gutte navn Polit. parti Tall fork. Løvtre Mynt fork. Mesterskap Slit Hyl Tall Rett Rusmiddel Eiend. pron. Nynorsk pron. Polit. parti Tone Nynorsk pron. Hermod © 560 05-2016 R F A F O R U R O L I G E S D A G E N E B L I R L N I D U F KU S K R A N KE T J O R J ME R R G RV G L E D E O AK T E S Y M P A T I KO N S UM S E T R E O L N E S T T T S A R E L L A A L B UR OE EI L E R K E R E T R OK GO M E N O RM S V A R E F A L L E Å ME P E A N UT A M L D R S Å N T S T A NS MO L L D O S E D O S E K E I S E R O E M I V E R T V E R R L MM VINNERE AV KRYSSORD NR. 7 NAVN ADRESSE POSTNR/STED NÅR MOTTOK DU BLADET? ODDVEIG ØSTBY 2317 Hamar OLGA LIAN KROGSET 6092 Fosnavåg ARNE TERTNES 3083 Holmestrand Løsningen på kryssord nr. 10 må være hos oss innen 10. januar! Merk konvolutten med «kryssord nr. 10» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. SEND INN DITT SVAR fbaargang2016 fbseksjonFEL