82 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | En gammel, sliten, brun skinnkoffert står alene på perrongen, under skiltet med Vikersund og de manuelle skiltplatene som viser neste togavgang. Da høres en togfløyte i det fjerne. Brått blir det hektisk aktivitet på perrongen. Frivillige dukker opp for å utføre oppgavene som må til for å drive Norges lengste museumsjernbane: Krøderbanen. Inn tøffer det 90 tonn tunge lokomotivet omgitt av damp. – Dette er bevaring av kulturhistorie gjennom bruk. Besøkende får historien inn med lukt, lyd og syn. Jernbanen åpnet innlandet ut til kysten. Den er historien om spesialiseringen av næringslivet og industrialiseringen av Norge. Husdyrhold i byene ble kuttet ut, og melk fra kyrne på landet ble fraktet inn til meieriene i byene, sier Henrik og legger stolt til: – Her underviser Jernbaneskolen studentene i autentiske, historiske omgivelser. Henrik Bauck Backer liker at folk er blitt litt klokere etter et besøk blant ildsjelene på Krøderbanen, som han nå er leder for. – Jeg er egentlig litt lat, men nå var det min tur til å ta ansvar. Han kan vår jernbanehistorie, og kulturhistorie. Norsk Jernbaneklubb er en del av Norsk kulturvernforbund, som er paraply for omkring 30 foreninger, fra Norges Folkedraktforum, Norges Metallsøkerforening til Norske akevitters venner. Allerede som 12-åring meldte Henrik seg inn i Norsk Jernbaneklubb, og han var bare 16 år da han ble med i Lokaltrafikkhistorisk Forening. Ikke overraskende at livslinjen førte ham til jobb i Sporveien i Oslo, der han nå er instruktør. En kveld i uka stiller han som frivillig på Sporveismuseet. Mange av helgene tilbringer han sammen med frivillige på Krøderbanen, som med årene er blitt gode kompiser. Sammen dyrker noen også andre kulturreiser, som å studere arkitektur i byer i Europa. – Dette er en livsstil, men også et kameratskap. Og mye humor. Sånn blir det jo når folk jobber frivillig fordi de har lyst, smiler Henrik. Og ber oss fortelle om nettstedene njk.no og sporveismuseet.no. ETTER JOBB | + Henrik elsket at familien kappkjørte med toget over Dovreplatået på 1960-tallet. Han var tre år og allerede på riktig spor i livet. Historisk linje gjennom livet TEKST:TITTI BRUN FOTO: WERNER JUVIK NAVN: Henrik Bauck Backer ALDER: 54 år ARBEID: Førsteinstruktør på Sporveien FAMILIE: Ikke tid til BOSTED: Oslo HOBBY: Jernbane og kulturminner HENRIK BAUCK BACKER fbaargang2016 fbseksjonFEL