2 ~ FFAAGGBBLLAADDEETT || 10 |4 2|0 21071 |6 | Innhold 1|2017 FAGBLADET Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 www.fagbladet.no Send tips til tips@fagbladet.no ADRESSEENDRING medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. Forsidefoto: Werner Juvik ISSN 2464-4269 10 Personer med demens trenger en fast hjelper. 16 Krafttak for sang til hjelp i demensomsorgen. 20 Renholder Randi Stræte var nær uføretrygd. 24 Elise vil beholde helsa som frisør. 30 Bamser hjelper barna til å sette ord på følelser. 34 Yrkesvalg betyr noe for hvor lenge du lever. 44 Hvordan er ditt miljøfotavtrykk på jobb? 48 Claudia Scott – artist og sykepleier. 54 Iskalde dager bak på renovasjonsbilen. 24 «Når den mest skadelige kjemien er borte, vil det bli vanligere at frisører holder lenger i yrket.» Frisør Elise Årgårdsvik Høijord vil at produsentene skal oppgi hva hårpleieprodukter inneholder. FOTO: PER FLAKSTAD fbaargang2017 fbseksjonFEL