4 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | AKTUELT OSLOS FØRSTE FAGLÆRTE PORTØR *– Det er viktig med fagbrev for anseelse og selvrespekt, sier James Ole Daniel (t.v.). Han er Oslos første med fagbrev i portørfaget, men nummer 18 på landsbasis som har gjennomført fagprøven. – Jeg føler det har gått bra, men det er ting jeg kunne gjort annerledes. Jeg har vært nervøs, sa James Ole Daniel da Fagbladet møtte ham på Rikshospitalet etter den første av to prøvedager. Med Ole Martin Hernes og Jan Sørflaten-Thuen i prøvenemnda på slep, viste han sine evner til å planlegge og gjennomføre det faglige og praktiske arbeidet. Alle tre er enige om at muligheten til å ta fagbrev er bra for portørene. *Trysil kommune hadde rett til å utlyse deltidsstillinger, mener Arbeidsretten. Fagforbundet mente Trysil kommune brøt hovedtariffavtalen da den lyste ut ni deltidsstillinger. Saken endte i Arbeidsretten, som behandlet saken i desember. Hovedtariffavtalen har en bestemmelse om at det som hovedregel skal tilsettes i full stilling likevel, mener en enstemmig arbeidsrett at Trysil kommune var i sin fulle rett til å bruke arbeidsgivers styringsrett til å utlyse deltidsstillinger etter å ha vurdert behovet for å få bemanningsplanen til å gå opp og etter å ha drøftet utlysningen med de ansattes tillitsvalgte. Etter Arbeidsrettens syn foretok kommunen en saklig og forsvarlig vurdering da den kom til at det var nødvendig å utlyse stillinger og ansette folk i deltidsstillinger, og at den derfor ikke har brutt forpliktelsene etter tariffavtalen. – Trysil og KS har vunnet fram med at heltidsformuleringen bare er en intensjonsbestemmelse, og at plikten til å utlyse og ansette i hele stillinger er redusert til en vurderingsplikt, sier forbundsadvokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet. FAGFORBUNDET TAPTE PRINSIPPSAK KVA HVIS DU FEKK BESTEMME? Kva ville du endra på i jobben din hvis det berre var opp til deg? – Eigentleg ingen ting. Eg jobbar på Eiksåsen MS-senter og trivst veldig godt. Ivana Peric, helsefagarbeider og logoped, Oslo – Eg har ein variert og meiningsfylt jobb, og kjem ikkje på noko eg ville gjort annleis. Gerd Irene Thy, konsulent, Aurland – Tre mann på bilen, kommunal drift og jobb innafor normal arbeidstid. Åge Kristoffersen, renovatør, Oslo – Jobba for å få til ei haldningsendring og skape stoltheit blant dei tilsette. Sissel Osnes, hjelpepleiar, Fauske FOTO: ERLEND ANGELO FOTO: KATHRINE GEARD fbaargang2017 fbseksjonFEL