| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 5 TEKST: VEGARD VELLE FOTO: CHRISTIAN VASSDAL – Hva er din fanesak? – Jeg er besøksvenn ved Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Jeg har kjent damen jeg besøker helt fra ungdomstida. Vi pleier å gå på tur, sitte på verandaen på omsorgssenteret og snakke sammen eller gå på besøk til noen andre her på senteret. Besøket tar gjerne et par timer. – Hvorfor er du besøksvenn? – Jeg bor alene, og disse besøkene gjør hverdagen min mer positiv. Dagene blir ikke så lange, og jeg syns det er moro. Kvinnen jeg besøker, får en bedre dag, og jeg får føle at det er bruk for meg. Uten disse besøkene ville jeg dessuten vært mindre aktiv. – Hvem organiserer besøkstjenesten? – Jeg meldte meg inn i Frivillighetssentralen fra starten. Det er de og Nore og Uvdal helselag som står bak besøkstjenesten. Besøkene er vel en dråpe i havet, men betyr litt for henne jeg besøker. Hun er glad for at jeg kommer. – DET ER GODT Å FØLE AT NOEN FREMDELES HAR BRUK FOR MEG MIN FANESAK / BESØKSVENN NAVN: Paula Sønsterud ALDER: 77 år JOBB: Pensjonert renholder og bondekone. FAMILIE: Enke, to sønner. fbaargang2017 fbseksjonFEL