6 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | AKTUELT NY SJEFØKONOM I LO *Roger Bjørnstad (43) (bildet) overtar etter Stein Reegård (65) som sjeføkonom i LO. Reegård, som i over 20 år har ledet samfunnspolitisk avdeling, fortsetter som seniorrådgiver i LO. Bjørnstad tiltrer stillingen 15. mars. Han er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han kommer fra stillingen som sjeføkonom og administrerende direktør i Samfunnsøkonomisk analyse. Han er også leder for Senter for lønnsdannelse. Den nye LO-økonomen har hatt en rekke forsknings- og utredningsoppdrag, blant annet knyttet til utdanning og arbeidsmarked for offentlig sektor og fagbevegelsen. --- ØKT PENSJONISTKONTINGENT *Kontingenten for Fagforbundets aldersog uførepensjonister økes fra 600 kroner til 660 kroner i året fra og med 2017. Som medlem mottar du blant annet Fagbladet, har kollektivt medlemskap i Pensjonistforbundet, er med i stønadskassa, og de som ikke har reservert seg, har LOs kollektive hjemforsikring. Faktura for kontingenten sendes ut ca. 1. mars, med forfall ca 1. april. Hvis du har avtalegiro, må du sjekke at beløpsgrensen er høy nok før forfall. Medlemmer som ikke har avtalegiro, får tilsendt giro i posten. Du kan lese mer om pensjonistarbeidet på www.fagforbundet.no – Boligskatt er god samfunnsøkonomi *De siste 25 årene har boligprisene steget enormt. Tallene for Oslo viser en oppgang på 787 prosent siden 1992. Mens de som allerede eier bolig kan nyte godt av prisstigning, skattefri gevinst ved salg av bolig og skattefradrag av rentene på boliglånet, betaler de som står utenfor prisen. – De som skal inn på boligmarkedet, er taperne. Målene for skattepolitikken er at alle skal ha mulighet til å eie sin egen bolig, men sånn er det ikke lenger, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse. – Boligskatt er god samfunnsøkonomi, men få politikere vil snakke om det, fordi de som vil nyte godt av mer beskatning på bolig, ikke utgjør en stor nok del av dagens velgermasse, mener han. Innføring av boligskatt kan være positivt på mange måter, ifølge forsker Erlend Eide Bø i Statistisk sentralbyrå (SSB). Konklusjonen hans er at boligprisene vil reduseres med 18 prosent, staten får 40 milliarder skattekroner mer å rutte med, og økonomien blir mer effektiv. Sjeføkonom Roger Bjørnstad mener boligskatt er den beste medisinen for å stagge prisene i boligmarkedet. VIRKEMIDDEL: Boligprisene vil synke med 18 prosent, og staten får 40 milliarder flere skattekroner ved å innføre boligskatt, mener SSB-forsker. FOTO: ERLEND ANGELO, MAGASINET FOR FAGORGANISERTE FOTO: OLE PALMSTRØM fbaargang2017 fbseksjonFEL