| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 7 Alder 1976 1986 1996 2006 2015 Kilde: SSB 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 Forskjellen mellom kvinners og menns levealder har sunket fra drøyt seks år i 1976 til under fire år i 2015. 78,21 84,15 72,2 80,36 BYGGET VERDENS LENGSTE PEPPERKAKETOG *Verdens lengste pepperkaketog er 370,75 meter, og Fagforbundet Vestfold var blant bidragsyterne. Rekordtoget er et samarbeid mellom kommunene Holmestrand, Hof og Sande. Over tusen barn og voksne deltok i rekordbakingen i forbindelse med åpningen av den nye jernbanestasjonen i Holmestrand. --- RAPPORTERER IKKE TRAKASSERING *Seksuell trakassering fra pasienter og brukere er et betydelig problem, men få tar det opp med tillitsvalgte. Tafsing og krenkende utsagn fra brukere fører til mistrivsel, og seks prosent av dem som har opplevd dette, har vært borte fra jobb på grunn av trakasseringen. Men til tross for ganske høye tall og utslag på sykefraværet, viser det seg å være et vanskelig tema å melde ifra om. FORVENTET LEVEALDER *– Jeg ønsker best mulig tjenester til flest mulig personer og er ikke så opptatt av ideologi, sier Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H). En fersk NHO-rapport mener at private sykehjem i Oslo er billigere og bedre enn de kommunale. Men antallet konkurranseutsatte sykehjem er på vei ned. Verken i Kristiansand, Drammen eller Sandefjord er Høyre-ordførerne særlig ivrige etter å konkurranseutsette sykehjemmene sine. – Prinsipielt er jeg åpen for å konkurranseutsette sykehjem. Men når vi sammenligner driften vår med de ti største kommunene i landet, finner vi ut at Kristiansand kommune drifter sykehjemmene effektivt, sier Harald Furre, ordfører for Høyre i Kristiansand kommune. – Private sykehjem er ikke noe aktuelt tema hos oss akkurat nå. Vi er mer opptatt av å bygge ut alternative boformer til sykehjem, sier Drammensordfører Tore Opdal Hansen, også han fra Høyre. VIL IKKE PRIVATISERE AKTUELT / PÅ JOBB FOTO: WIKIPEDIA – Jeg har et pragmatisk, ikke et ideologisk, forhold til om tjenestene driftes offentlig eller privat, sier Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H). REKORD: Linda Kvilhaug, May Lill Sandvik, Grethe Hagen og Per Kristian Syvertsen har vært med på pekkerkaketogrekorden. fbaargang2017 fbseksjonFEL