| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 11 A ase Bunes holder hjelpepleier Linn Bekkesveen rundt halsen og ser henne begeistret, nesten forelsket, inn i øynene. – Linn er verdens koseligste jente. Hun gjør meg trygg og har et elskelig vesen, sier 85-åringen, som bor på Bygdøy i Oslo. Det er ikke lett for en som kommer utenfra å merke at Aase lider av demens, for hun varter opp med den ene historien livligere enn den andre og er sylskarp i replikken. Men før hun fikk hjelp i hjemmet, begynte hun å glemme mer og mer. I pilleboksen var det mye rot, forteller Aases nærmeste pårørende, Vibeke Thoresen Viig. For halvannet år siden måtte hun ta kontakt med bydelen og si at Aase trengte hjelp. I dag har Aase fått en fast kontakt, favoritthjelperen Linn Bekkesveen, som kommer innom fire–fem dager i uka. FASTE HJELPERE TIL BESTEMOR I begynnelsen var det helt tilfeldig hvilke ansatte i hjemmesykepleien som ringte på og hjalp til hos Aase, men den epoken er snart slutt. Det rødgrønne byrådet ruller ut en ny demensomsorg i hovedstaden. Faste hjelpere, som personer med demens kjenner igjen, skal gi de eldre større trygghet. Og hjelperne kan lettere fange opp endringer i atferden hos brukeren. – Jeg likte ikke at det kom så mange forskjellige mennesker innom. Det gjorde meg bekymret. Jeg var nervøs og redd for verdisakene mine. Noen av dem ønsket jeg ikke en gang å ha på besøk, sier Aase. Hun har slitt hardt for å etablere sitt eget hjem og vil gjerne bo der så lenge hun kan. Da er det viktig med faste og gode hjelpere. I løpet av 2017 skal alle bydelene i Oslo ha egne demensteam med hjemmehjelpere som følger opp sine faste pasienter. HAR TID TIL Å TA EN KAFFEKOPP Snart vil Linn Bekkesveen besøke Aase både på dag- og kveldstid, inkludert i helgene. Når turnusen blir lagt om, får Bekkesveen ansvar for cirka ti faste brukere. Hjemmehjelperen ser DEMENSOMSORG / PÅ JOBB fbaargang2017 fbseksjonFEL