14 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT SPORVEISANSATTE DELTE UT KAFFE OG LAPSKAUS *På det nedlagte trikkesporet på Jernbanetorget i Oslo står en blå trikk pyntet med hvite julelys. Utenfor går sporveisansatte i oransje jakker og lokker folk om bord. Det er andre året Oslo Sporveiers Arbeiderforening deler ut gratis mat og drikke til folk i Oslo sentrum i julestria. Lapskausen er laget på kantina hos Oslo Sporveier. – Vi vil spre litt juleglede og gi litt ekstra til byens befolkning. Det er jo det fagforeningen står for, å ha solidaritet med andre, sier initiativtaker Geirr Cranner. Fagforeningen samarbeider med Kirkens bymisjon om tilbudet. --- ARKIVLOVEN SKAL OPPDATERES *– Endelig tas det grep, arkivloven skal oppdateres til dagens elektroniske arkivdanning. Dette er en gladnyhet for alle arkivarer, melder den fylkeskommunale arkivinstitusjonen Arkiv i Nordland på sin facebookside. Ap og KrF fikk vedtatt i Stortinget at regjeringen skal revidere arkivloven av 1999. De to partiene fremmet forslaget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. – Dette er positivt. Arkivloven trenger sårt en modernisering for å tilpasses den digitale forvaltningen. Vi har store forventninger til revisjonen, sier jurist Hilde Langaker i Riksarkivet. JOBBINTERVJUET ER OVERVURDERT *Det er vanskelig å vite om jobbsøkeren er riktig person for jobben, kun basert på jobbintervju, ifølge Fafo-rapporten «Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser». Rapporten viser at arbeidsgivere ofte lar seg forføre av den kandidaten de liker best, ikke nødvendigvis den arbeidstakeren som vil egne seg best i stillingen. – Arbeidsgiveren tar seg ofte store friheter med å legge vekt på personlig egnethet. Stillingen tilpasses til den søkeren man faller for i intervjuet, sier forskningsleder Jon Rogstad og forsker Erika Braanen Sterri til magasinet Personal og Ledelse. Rapporten støttes opp av den danske rekrutteringseksperten Lars Lundmann. – Mye tyder på at vi ikke er særlig gode til å vurdere oss selv og hverandre. Jobbintervjuet tester om jobbsøkeren er flink til å fortelle om seg selv, sier han. 15.000 studerer ved fagskoler, 250.000 ved universiteter og høgskoler og 39.000 er lærlinger. – Arbeidsgivere legger for stor vekt på jobbintervjuet. FOTO: COLOURBOX FOTO: SIMEN AKER GRIMSRUD fbaargang2017 fbseksjonFEL