Sangen kan lette hverdagen både for beboere og ansatte. Særlig sammen med pasienter med demens er sangen god å ha. – Nåtidsøyeblikket er viktig for pasienter med demens. For ansatte er det ikke så viktig å synge pent, men det er viktig å vite noe om musikksmaken til beboerne. Spør gjerne pårørende, eller prøv deg fram. Det er fint å lage faste rutiner for kartleggingen, og informasjonen må være tilgjengelig for alle ansatte, sier Silje Worquenesh Østby Kleiven, som underviser i omsorgssang. Kleiven er sanger og pedagog og er engasjert av prosjektet Krafttak for sang (se egen boks) som nå fremmer sangen på mange områder i samfunnet. DANCING KING På høstfesten til avdelingen i første etasje svinger det skikkelig. Også pårørende er invitert. En av beboerne hadde besøk av døtrene sine. Kontakten mellom dem og faren er ikke så god i dag, han er litt sur. Men alt snus når Dancing Queen spilles. Faren overrasker alle med å by opp døtrene til dans etter tur, og han stråler som ei sol. En annen beboer er sterkt dement og kan bare si ja og nei. De ansatte vet at hun er Beatles-fan med Let it be som favorittmelodi. På høstfesten annonseres at nå skal de spille Karis sang, Let it be. Under første vers løfter Kari hodet. Under andre vers synger hun med. – Det var et svært rørende og stort øyeblikk for oss, forteller sykepleier Elise Skorpa. SANG SOM SIGNAL I andre etasje på Sagenehjemmet skal hjelpepleier og tillitsvalgt i Fagforbundet Laila Ferger ha med seg Arne Lyngstad inn for å spise formiddagsmat. Arne kan være litt forvirret. Men synger du, smiler han fra øre til øre. Laila velger Napoleon med sin hær, og da går det så det suser nedover gangen. – Vi har lært om sang som signal fra Krafttak for sang. Vi snakker om vekkesang, stå opp-sang og spisesang, vi kommuniserer ofte lettere med sang. Ansatte som ikke vil synge selv, har gjerne musikk på mobilen og en liten høyttaler, sier Laila. Noen av beboerne med demens er forvirret når de skal legge seg om kvelden. Andre våkner midt på natta og vil stå opp. Om morgenen kan det være vanskelig når de ikke kjenner igjen Synger seg friskere Både sykefravær og medikamentbruk går ned med aktiv bruk av sang i hverdagen, ifølge ekspertene. Sagenehjemmet tester denne kuren. TEKST: BENTE BOLSTAD FOTO: WERNER JUVIK JOBB / OMSORGSSANG OPPTREDEN: Therese Solvang, Arne Lyngstad og Laila Ferger synger og danser. 16 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL