| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 17 KRAFTTAK FOR SANG Krafttak for sang arbeider for å styrke den levende og brede sangkulturen. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Kulturdepartementet fra 2014. Det fins syngende barnehager og syngende kommuner, syngende eldreinstitusjoner og syngende skoler. Sang brukes også i integrering av flyktninger. På Sagenehjemmet har ansatte gått på kurs i omsorgssang i regi av prosjektet. Du kan lese mer på krafttakforsang.no fbaargang2017 fbseksjonFEL