| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 19 AKTUELT / PÅ JOBB JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. SVENSK MUSEUMSDEBATT OM MANGFOLD *I Sverige har museumsdebatten rast etter at en journalist beskyldte kulturministeren for å bruke museene som et ideologiski verktøy mot høyrepopulisme. Han mente dette var en trussel mot den svenske kulturarven. Bakgrunnen var et forslag fra museene om at de skulle belyse hvordan kulturen er i endring, og at skillene mellom Sverige og andre nasjoner skulle fjernes. Ifølge Klassekampen er journalisten bekymret for at museenes samlinger i beste fall kunne bli rekvisitter i framtidige kulturministres strategi, uavhengig av hvor ministeren hadde sin ideologiske bakgrunn. Generalsekretær Liv Ramkjær i Norges Museumsforbund deler ikke bekymringen. Hun sier til Klassekampen at hennes erfaring er at museene ikke opplever at idealet om økt mangfold kommer i konflikt med deres samfunnsrolle. *Byrådet i Oslo har snudd og kommer til å vedta at sykehjemsprestene i hovedstaden får fortsette. I hvert fall ut året. Fagforbundet TeoLOgene var blant dem som protesterte da det rødgrønne byrådet i Oslo ville fjerne ordningen med egne prester på sykehjemmene. I stedet for fast ansatte prester, ønsket byrådet en tilskuddsordning som ulike kirke- og trossamfunn kunne søke støtte fra. Slik blir det ikke. Etter budsjettmøte i finanskomiteen i Oslo bystyre er Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet og Rødt blitt enige om at tilskuddet for 2017 på 4,7 millioner kroner til «samtaler om åndelige og eksistensielle spørsmål for beboere på langtidshjem» skal avsettes til sykehjemsprestene, ifølge Vårt Land. I praksis vil det si at de fast ansatte sykehusprestene er sikret jobb ut året. SYKEHJEMSPRESTENE I OSLO FÅR FORTSETTE – BLIR BEDRE BARNEHAGER *Faggruppa for barnehageansatte i Fagforbundet mener den nye rammeplanen vil gi bedre innhold i barnehagen. Den nye rammeplanen beskriver bedre hvilke forventninger myndighetene har til tilbudet barnehagene skal gi og vil gi dem et faglig løft, mener faggruppa. Men planen gir også noen utfordringer. Gruppa mener at bemanningen i barnehagene må økes for at alle målene skal kunne gjennomføres. Faggruppa mener dessuten at planen burde hatt med et punkt om digitale ferdigheter. FOTO: PIXABAY FOTO: CHRISTINE SKÅRBERG DAHL FOTO: PER FLAKSTAD fbaargang2017 fbseksjonFEL