20 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | R andi Strætes kropp protesterte. Nakken verket, skuldrene knirket og arbeidsdagene ble tyngre og tyngre. Legen sykmeldte henne fra renholdsjobben på Elverum sykehus i flere perioder uten at problemene ble vesentlig bedre. Ikke før hun ble henvist til arbeidsrettet rehabilitering for utredning av helseproblemene og vurdering av hvilke arbeidsoppgaver hun kunne klare videre. – På det tidspunktet tenkte jeg at jeg måtte finne meg en annen jobb eller bli ufør. RENHOLDERE PÅ TOPP Randi er ikke alene om å føle at smertene overtar hverdagen. Ifølge Folkehelseinstituttet er smerter det største enkeltstående helseproblemet i dagens Norge, og en av tre voksne har langvarige smerter. Og jo eldre vi blir, jo verre blir det. Renholdere ligger i toppsjkiktet av sykefraværsstatistikken, og en svært stor andel av dette fraværet skyldes belastninger i jobben. 40 prosent av renholderne oppgir at de har rygg-, nakke- og skuldersmerter som er arbeidsrelaterte. FIKK TILRETTELAGT JOBB Også Randi mente i utgangspunktet at plagene hennes skyldtes arbeidssituasjonen. Under rehabiliteringen ble hun bevisst på at forklaringen var mer sammensatt enn som så. – Det jeg først og fremst lærte, var å roe ned. At jeg ikke trengte å ligge først i alt, enten jeg var på jobb, syklet eller var i skiløypa. Utredningen viste også at det ikke ville være mulig for Randi å gå tilbake til full jobb som renholder. Men en velvillig arbeidsgiver var innstilt på å legge til rette slik at hun kunne fortsette å jobbe. Elverum sykehus opprettet en ny stilling for Randi, nå som stedfortredende leder for renhold og tekstil. TRENER HVER DAG For fire år siden begynte Randi Strætes kropp å krangle igjen. Denne gangen var det ryggen som sviktet, og allerede tidlig i sykmeldingsperioden ba hun legen om å søke henne inn på arbeidsrettet rehabilitering igjen. Nå var det trening som sto i sentrum, og siden har treningen vært alfa og omega for Randi. – Jeg trener hver dag, og vi har til og med innredet treningsrom hjemme. Tredemøllen jeg har der, var en gave fra kjæresten min. Alle tror Smerter ingen hindring Randi Stræte så bare to muligheter: Å slutte i jobben som renholder eller bli ufør. TEKST: SIDSEL HJELME FOTO: ANITA ARNTZEN FORMET FRAMTIDA: Randi Stræte trodde uførepensjon var eneste utvei. Takket være målbevisst trening og en velvillig arbeidsgiver, kom hun seg tilbake i full jobb. PÅ JOBB / FRISKERE MED TRENING fbaargang2017 fbseksjonFEL