| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 21 at det var fordi han ville slanke meg, ler Randi, som nå trener enten hun har smerter eller ikke. – Har du et råd til andre renholdere som sliter med smerter? – Først og fremst må vi tenke gjennom situasjonen vår, både på jobb og privat. For min egen del var det mye som lå bak som gjorde at jeg ikke kunne slappe av. For eksempel var jeg alene med barn i 16 år, og et av dem var mye syk, sier Randi Stræte, som ser at mange renholdere bruker kroppen feil, slik hun selv også gjorde. Hun kommer med følgende oppfordring til sine kollegaer: – Vær bevisst på arbeidsstillinger, på hvordan du bøyer deg og løfter. * Det jeg først og fremst lærte, var å roe ned. At jeg ikke trengte å ligge først i alt. TRE TIPS 80 prosent av befolkningen opplever smerter i muskel- og skjelettsystemet i løpet av livet. Det er normalt og går oftest over. Slik kan smertene bli lettere å leve med: Tenk hensiktsmessig, smertene er ikke farlige. Aktivitet er god medisin – bruk kroppen variert gjennom dagen. Fokuser på det du mestrer og trives med. ARBEIDSRETTET REHABILITERING • Et tilbud for personer som har fått nedsatt arbeidsevne slik at de ikke klarer å være i arbeid. • Består av både helse- og arbeidsrettede tiltak i én og samme rehabiliteringsprosess. • Tilbys både gjennom spesialisthelsetjenesten og Nav. • Kan foregå på arbeidsplassen og i institusjoner. LES MER PÅ WWW.HELSE-SOROST.NO, ELLER WWW.NAV.NO 1 2 3 KILDE: THERESE OTTERLEI, FYSIOTERAPEUT fbaargang2017 fbseksjonFEL