22 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | SVENSKENE ADOPTERER RENHOLDERNES DAG *5. desember ble renholdernes dag markert for 16. gang i Norge, slik det gjøres hvert år første mandag i desember. Nå adopterer svenskene dagen. Renholdernes dag arrangeres for å skape bevissthet rundt renholderne og hvor viktig jobben er. I Norge kårer Fagforbundet årets renholder på denne dagen. --- FDV-BLADET TIL ALLE BYGGDRIFTERE *500 utvalgte byggdriftere i Fagforbundet har mottatt FDV-bladet (forvaltning, drift og vedlikehold) i posten siden 2007. Nå utvides samarbeidet med Skarland press som utgir FDV-bladet. Alle de 6000 byggdrifterne som er medlem i Fagforbundet, skal nå motta bladet. Avtalen ble signert like før jul. --- SKAL GRANSKE OSLO-ANBUD *Revisjons- og advokatfirmaet Deloitte har fått i oppdrag å granske alle sider ved anbudsprosessen for renovasjonen i Oslo. Det da ett år gamle selskapet Veireno vant anbudet med et tilbud flere titalls millioner kroner under konkurrentene. Problemene har vært store etter oppstarten. Kommunen vil vite om den har gjort alt den skulle for å unngå kaoset som fulgte. PÅ JOBB / AKTUELT GRØNT LYS FOR KREFTPROSJEKT Pengene er på plass. Forskningsprosjektet om kreft hos brannkonstabler kan settes i gang . LANDETS BESTE VAKTMESTER *Frank Robert Solvang (bildet) er vaktmester ved Kjølberg skole i Fredrikstad. Nå får 56-åringen tittelen «Norges beste vaktmester». Solvang gikk seirende ut av en nasjonal konkurranse i regi av selskapet Cramo. Hensikten er å hedre vaktmestrenes daglige innsats. FARLIG RØYK: Når et moderne hus brenner, frigjøres en enorm cocktail av giftig røyk. *Tidligere i år slo Kreftregisteret fast at kreftrisikoen for brannkonstabler er 20 prosent høyere enn blant folk flest. Mistanken brannkonstabler selv har hatt lenge, ble bekreftet. Det banet vei for å forske i sammenhengen mellom yrkesutøvelse som brannkonstabel og kreftfare. Planlagt oppstart er neste år, men inntil nylig ventet forskningsprosjektet på finansiering. Det treårige prosjektet vil koste drøyt 2,6 millioner kroner. Fagforbundet og LO har bevilget 300.000 kroner hver, Norsk brannmannsforum 200.000 og tidsskriftet Brannmannen 100.000 kroner. Flere brannkorpsforeninger og organisasjoner har også bidratt til å nå målet om 1,6 millioner kroner til forskning. Og Gjensidigestiftelsen har garantert å stille med resten av summen. FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: PRIVAT FOTO: OLA TØMMERÅS fbaargang2017 fbseksjonFEL