| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 23 AKTUELT / PÅ JOBB Lønnshopp på Madserud *Svært få kommuner konkurranseutsetter sykehjemmene sine. – Uansett politisk farge lar de fleste kommunene være å konkurranseutsette sykehjem. Kanskje fordi erfaringer viser at det er komplisert, lite å hente på kvalitet og mest sannsynlig ikke noe å spare hvis det inkluderer andre kostnader for kommunen enn selve driften, sier Heidi Gautun ved Senter for velferds- og velferdsforskning, Nova, til magasinet Ta Del. – Forskning viser at forskjellene i kvalitet mellom private og kommunale sykehjem er små, sier hun. Noen undersøkelser viser også at private drifter billigere, men det betyr ikke at kommuner tjener på å konkurranseutsette sykehjemmet. Det skyldes ekstra kostnader knyttet til anbudsrunder, kontroll og skifte av leverandør i kontraktsperioden på grunn av eierskifte eller kontraktsbrudd, ifølge Gautun. Da Madserud sykehjem i Oslo ble tatt tilbake til kommunal drift fra Norlandia, gikk helsefagarbeidere, hjelpepleiere og pleieassistenter kraftig opp i lønn. Helsefagarbeiderne fikk opp til 50.000 kroner mer og fikk også bedre pensjonsvilkår. – Vi fikk det som vi ville, sier Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo. De har stått på for at ansatte skulle få sin del av lønnsutviklingen i Oslo kommune. Da Oslo tok Madserud sykehjem tilbake i kommunal drift, økte lønna med flere titusen. GODT NYTT ÅR: Pleieassistent David Anya og Fredrik Olstad fra Fagforbundet Pleie og Omsorg syns det var en bra julegave at Oslo kommune overtok Madserud sykehjem fra nyttår. De ansatte får mye høyere lønn enn de fikk av kommersielle Norlandia. NY BOK OM DEMENS *Mye kan gjøres for at demenssyke skal bli tryggere og få et bedre liv. Nyttige eksempler fins i den ferske boka «En bok om demens», redigert av en av landets fremste spesialister i demenssykdom, lege, psykiater og professor emeritus Knut Engedal. Boka gir en innføring i demenssykdommer. Den forteller om symptomene og hvordan det oppleves av den syke og omgivelsene. Den omtaler hvor mange som får demens, arv og andre risikofaktorer og hva vi selv kan gjøre for å forebygge. Boka er ment for helsepersonell, pårørende og pasienter. --- FAGUTDANNEDE KAN GÅ VIDERE TIL UNIVERSITET *Fagskolene mangler elever. Norge trenger 100.000 fagarbeidere innen 2035, anslår Statistisk sentralbyrå. Det gjelder ikke minst i helse- og sosialfag. Likevel er flere fagskoler lagt ned. Regjeringen har foreslått å styrke fagskolesektoren, og målet er å gjøre utdanningene mer attraktive som et fullverdig yrkesrettet alternativ til høyere utdanning. De foreslår at fagskoler skal gi tilleggspoeng ved søknad til høgskole og universitet, gi unntak fra norskkrav ved opptak til høyere utdanning og at kompetanse fra fagskole kan omgjøres til studiepoeng på universitetene. FOTO: YNGVIL MORTENSEN FOTO: NOROFF fbaargang2017 fbseksjonFEL