26 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | – Sørg for at salongen har de hjelpemidlene du trenger, og bruk dem! I tillegg har Balanzera et eget opplegg for at de ni ansatte får mulighet til å tøye og trene. Før jul hadde de felles pilatestrening, og nå kommer en yogainstruktør med jevne mellomrom til salongen. VI MÅ VITE HVA SLAGS KJEMI VI JOBBER MED I tillegg til å forebygge belastningsskader, er Elise også nøye med å bruke hansker og å søle minst mulig når hun farger hår eller bruker andre kjemiske hårmidler. Og her er vi kommet til en av det tidligere verneombudets virkelig store kjepphester: kjemi. – Belastninger kan vi gjøre mye selv for å unngå, men når det gjelder kjemi, er vi helt uten kontroll og prisgitt hva slags stoffer produsentene putter inn i hårpleieproduktene sine. Som verneombud brukte hun to år på å få salongen miljøsertifisert. Det aller vanskeligste var å dokumentere hva slags stoffer som fantes i hårpleieproduktene. – Jeg maste og maste og måtte bruke sinnastemmen flere ganger for å få tak i sikkerhetsblader og annen dokumentasjon på produktene. Noen svarte at dette var informasjon de ikke var pliktig til å gi ut. – Tenk det! Hårpleieproduktene er noe vi får på huden og som avgir gasser vi puster inn. Og så skal vi ikke få vite hva de inneholder. – Her har vi fortsatt en lang vei å gå. Når vi har klart å fjerne mange av de mest skadelige stoffene, tror jeg også det kommer til å bli mer og mer vanlig at frisører holder mye lenger i yrket sitt, sier hun. TILRETTELEGGING GIR LENGRE YRKESKARRIERE Da Elise var gravid med tvillinger, ville legen sykmelde henne med en gang han fikk vite at hun var frisør. Men da hun fortalte at hun jobbet hos en grønn frisør med et bevisst forhold til kjemikalier, fikk hun lov å jobbe så lenge hun orket. Som mor til to fire-åringer, er hun avhengig av god likestilling hjemme, og en viss raushet fra arbeidsgiveren. JOBBEN MIN | FRISØR GRØNN FRISØR Frisørenes Fagforening og Fagforbundet står bak konseptet om et allergifritt og mer miljøvennlig alternativ. Målet er å: • unngå de mest skadelige stoffene. • tilby ansatte og kunder produkter om ikke inneholder giftige, kreftframkallende, hormonforstyrrende, allergiframkallende og sensibiliserende stoffer. • påvirke leverandører til å utvikle og selge bedre og mindre skadelige produkter. UNNGÅR SØL: Elise Årgårdsvik Høijord prøver å unngå søl og å få kjemikalier på direkte huden. fbaargang2017 fbseksjonFEL