| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 31 GRØNNE TANKER – GLADE BARN • Utvikler et godt språk for følelser. • Hjelper barna til å snakke om vanskelige situasjoner og sterke følelser. • Skal bidra til at barna utvikler selvreguleringsferdigheter og gode holdninger til seg selv og andre. B arna i Nordlys barnehage i Kabelvåg i Lofoten bygger fiskebåt av lego, og en motorsykkel har forvillet seg inn og truer med å ødelegge freden. Da er det greit å ha en rød og en grønn bamse som hjelper barna til å tenke riktig, en såkalt tenkebamse. Den røde bamsen representerer de sinte følelsene, den grønne de glade følelsene. – Vi bruker et opplegg som heter Steg for steg, forteller daglig leder Cecilie Cock Brinchmann. Alle de ansatte i Nordlys barnehage har gått kurs i psykologisk førstehjelp. Steg for steg er et program som hjelper barn til å takle vanskelige situasjoner og sterke følelser. Det bygger videre på det positive barna gjør, ikke på sinnet. Det krever aktive voksne som gode rollemodeller. JAGER BORT RØDE BAMSER Haakon gråter og Sondre er oppgitt. Derfor må Ingrid på fem år forklare at Haakon gråt, men at Sondre ga bort motorsykkelen så leken kunne fortsette. På den måten kan alt det leie forsvinne – både den røde bamsen og tårene. – Rød er sint. For eksempel hvis en slem gutt skal ha meg til å si at en annen er dum. Da tenker jeg på den grønne bamsen og sier gå vekk til den røde, sier Ingrid. Barnehagen er bevisst på hvordan de snakker med barna om hvordan de kan takle sinne og ulike problemer. – Vi har minst mulig oppmerksomhet på den som gjorde noe «galt», men konsentrerer oss om den det gikk ut over. Da hjelper vi barna til å gjøre det godt igjen og gir masse ros, forteller Brinchmann. BARNA ORDNER OPP SELV Barna kjenner godt til den røde og grønne bamsen og er flinke til å gi hverandre ros. De liker å tenke at bamsene sitter i buskene og ser alt det gode de gjør. – De spør oss om vi så at de hjelp noen med å smøre brødskiva. Eller at de tok med leker til Barna får tid til å ordne opp selv Et brøl skjærer gjennom barnelatteren og legobyggingen. Haakon på fem år er sint. Motorsykkelen han hadde lånt, måtte gis tilbake før han var helt klar for det selv. TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL FOTO: RONNY NILSEN PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP / PÅ JOBB fbaargang2017 fbseksjonFEL