32 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | STEG FOR STEG • Et program som skal gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sine sosiale evner. • Opplegget er utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes. • Materiellet for de minste barna er en kombinasjon av digitalt verktøy og en bok, som kan brukes både i barnehagen og hjemme av foreldrene. • Materiellet er laget for å engasjere barna til å snakke sammen og komme med gode forslag til hvordan de kan få det bedre med seg selv og med vennene i barnehagen. Barna skal bli i stand til å kjenne igjen følelser både hos seg selv og hos andre. PÅ JOBB / PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP noen, ler pedagogisk leder Trude Esperø. Hun hører ofte at barna forteller om situasjoner der de hadde den røde bamsen på skulderen, og hvordan de klarte å jage den bort slik at den grønne kom i stedet. De voksne roser barna når de klarer å håndtere situasjoner med røde tanker og hvor flott det er når de klarer å roe seg ned. – Vi voksne må gi barna tid til å ordne opp selv. De må få tid til å tenke seg om og ikke stresse. Vi må være til stede og observere, mener Esperø. Også utenfor barnehagen har barna nytte av tenkebamsene. – Foreldre forteller om barn som kan snakke om følelser, og vi får høre fra skolen at vi har modne barn som er greie og hyggelige mot hverandre, sier Esperø. TOMMEL OPP I leken er balansen gjenopprettet. Haakon har glad og fornøyd levert tilbake motorsykkelen til Sondre etter noen ekstra saltoer i fiskebåten. Sondre får en tommel opp fra Cecilie Cock Brinchmann og en takk for at han lånte bort motorsykkelen en stund til. Og leken går videre som om ingenting har skjedd. * HUMØRET TILBAKE: Det er ikke alltid så lett å gi tilbake en kul leke. Haakon syntes leketida ble for kort og trengte litt hjelp av de andre barna og av den grønne bamsen. Daglig leder Cecilie Cock Brinckmann støtter og skryter. Trude Esperø, pedagogisk leder. fbaargang2017 fbseksjonFEL