| 2|0 21061 7| 0| 41 || FFAGBLLADETT ~ 33 I DENNE SEKSJONEN: NORGE I VERDEN *Island topper OECDs statistikk over andelen arbeidstakere som er fagorganisert. Også de andre nordiske landene og Belgia har en organisasjonsgrad på 50 prosent eller mer. De siste årene har andelen fagorganiserte arbeidstakere sunket noe her i landet, men fortsatt er 52 prosent av arbeidsstyrken medlem i et fagforbund. Hovedorganisasjonene LO og YS har tapt andeler, mens Akademikerne og Unio har styrket sin posisjon. VISSTE DU AT ... KILDE: OECD CANADA 27 % AUSTRALIA 15,5 % MEXICO 13,5 % NORGE 52 % ISLAND 86 % I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING Fagorganiserte arbeidstakere *over 1,2 millioner av norske arbeidstakere er fagorganisert? *over halvparten av alle fagorganiserte i Norge er med i LO? *andelen arbeidstakere som er organisert, er omtrent som i 1972? S 34 Forskjeller i utdanning, lønn og belastning i jobben er viktig for hvor lenge vi lever.S 44 Før gikk alt i samme bøtte, nå kildesorterer og varmebehandler sykehuset mesteparten av søppelet. S 48 Ingen skal kunne tjene penger på folks sykdom, mener sykepleier og artist Claudia Scott. S 60 Fagforbundet får ros for å gå imot å åpne Lofoten og Vesterålen for olje- og gassaktivitet. FOTO: ERLEND ANGELO *organiseringen her i landet var på sitt høyeste rundt 1990? *i offentlig sektor er 81 prosent av arbeidstakerne organisert, mens det bare er 38 prosent organiserte i privat sektor? *i offentlig sektor er LO og Unio størst, med henholdsvis 39 og 36 prosent av de organiserte? FOTO: NED ALLEY fbaargang2017 fbseksjonFEL