36 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | kortest. Selv om penger i seg selv ikke gir bedre helse og lenger levetid, gir det muligheter til å leve sunnere. – Har du mye penger, har du mulighet til å kjøpe sunnere mat, benytte deg av private helsetjenester og la ungene være med på idrettsaktiviteter. Vi ser det har blitt et utstyrshysteri i mange idretter, og mange har ikke råd til å la barna være med. Å være fysisk aktiv i barndommen har mye å si for hvordan helsen din blir i voksen alder, sier sosiologen. MYE JOBB – MYE TRENING God helse koster. I skogkanten ovenfor Røros sentrum har rådmann Bernt Tennstrand funnet fram skiene, et par lette staver og en diger, rød smørekoffert med utstyr for flere tusen kroner. En hvit autostrada fører inn i skogen. – Hvor ofte jeg trener? Så ofte som mulig. Helst fem–seks ganger i uka. Den ferske rådmannen jobber sjelden mindre enn 50 timer i uka. Han sjonglerer jobb, familieliv og ski-lidenskapen. Heldigvis er også et av barna hans aktiv i skisporet. – For meg handler det om å være strukturert. Derfor har jeg alltid med meg skiutstyr. Er jeg på jobbreise, legger jeg alltid inn en times treningsøkt. Hvis jeg skal i et kommunestyremøte på kvelden, kjører jeg først opp i skogen og tar en skitur. Timene med blodslit i tussmørket legger grunnlaget for å prestere på jobben – og i konkurranser. I fjor gikk toppsjefen i Røros både Birken, Vasaloppet og Marcialonga i Italia. – Det er blitt en klisjé at toppledere går Birken og lever sunt. Er det et statussymbol? – For meg handler det ikke om status. Jeg drev med det lenge før det ble så populært. I skisporet er jeg bare Bernt. Det er godt å lufte hodet her, og det er mange trær som har fått noen skyllebøtter, sier han og ler. SÅ OPP TIL FORELDRENE Han har alltid vært aktiv. Flink på skolen og rask i skisporet. Den ferske rådmannen i Røros kommer fra et hjem hvor han ble motivert til å satse på skole og sport. Begge foreldrene var ingeniører. Selv ble Bernt sykepleier. Etter fire år i yrket, tok han mer utdanning, blant annet en mastergrad i ledelse. – Du ser jo hva foreldrene dine lykkes med, og for meg var det nok en klar påvirkning hjemmefra. De pushet meg aldri, men oppmuntret og la ting til rette. Jeg prøver å gjøre det samme for barna mine, sier Tennstrand. Hvor du selv ender opp i det sosiale statushierarkiet, avhenger mye av miljøet du har vokst opp i, bekrefter sosiolog Jon Ivar Elstad. – Har foreldrene dine yrkesfaglig utdanning, er sjansen stor for at du velger det samme. – Hvis du har vokst opp i det nedre samfunnssjiktet, vil du leve lenger hvis du tar høyere utdanning? – Sjansen er større, men den forrykkes ikke så mye. Hva som skjer i oppveksten, har stor betydning, sier Elstad. TRENER FOR Å PRESTERE PÅ JOBB Rådmann Bernt Tennstrand er veldig bevisst på hva han putter i seg og at han / tema / levealder / Jeg har alltid med meg skiene og den røde swix-bagen. Bernt Tennstrand, rådmann i Røros kommune fbaargang2017 fbseksjonFEL