38 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | støv. Statistikken viser at renholdere har langt flere fysiske plager enn gjennomsnittet: Rygg- og nakkeplager, smerter i bein og armer. Flere blir utsatt for arbeidsskader, og sykefraværet er høyere enn snittet. I gjennomsnitt er en kvinnelig renholder forventet å leve fire år kortere enn en kvinnelig sykepleier eller lærer. Jorun Megård Fjeldheim begynte som renholder i Røros kommune etter mange år som postbud. – Renholdsyrket er fryktelig tungt. Jeg gjør de samme bevegelsene hele tida, og det er mange tunge løft. Det går også ut over det psykiske. Jeg føler at vi ikke blir verdsatt, at vi er glemt av alle. Jeg er ikke akkurat stolt av å drive med renhold. Hvis noen spør hva jeg jobber med, svarer jeg bare at jeg jobber i Røros kommune, sier Megård Fjeldheim (55). Som renholder er hun også utsatt for støv og kjemikalier. For å forebygge skader, er det anbefalt å bruke vernemaske. – Jeg prøver og være flink til å bruke verneutstyr. Jeg har også etterlyst at vi kan ha en femminutters økt sammen hvor vi gjør noen øvelser, sier hun. Megård Fjeldheim sier hun er opptatt av kosthold og at hun trente mye som ung. – Det har jeg fått igjen for i dag. Hvis ikke, hadde jeg ikke stått i jobb nå. FORSKJELLENE HANDLER OM ULIKHET En rapport om sosial ulikhet i helse 2014 konkluderer med at dersom alle levde like lenge som de best utdannede, kunne vi unngått 15.000 dødsfall blant kvinner og 28.000 dødsfall blant menn, over en ti-årsperiode Sosiolog Jon Ivar Elstad mener det er mulig å ta grep som kan gjøre forskjellene i levealder mindre. Vi er færre som røyker i dag, og sunn mat er i vinden. Utviklingen viser at de med høy utdanning går foran, og at andre grupper følger etter. – Fortsatt røyker én av tre som bare har ungdomsskole. Får vi denne gruppa til å slutte, vil det ha en positiv effekt på levealder, sier Elstad. Han heller kaldt vann i blodet på dem som tror det fins en rask løsning for å utjevne forskjellene i levealder. For det første vil effektene av tiltak, som for eksempel røykeslutt, ikke være synlig på lang tid. For det andre mener han det må fundamentale samfunnsendringer til for å bli kvitt forskjellene for godt. – Så lenge det ikke gjøres noe med forskjellene i samfunnet, vil dessverre forskjellene i levealder være store. Enkelttiltak kan gi en liten effekt, men for å gjøre noe med det store gapet, må vi gjøre noe med forskjeller i lønn, belastning på jobben og frihet på jobben, konkluderer Elstad. / tema / levealder / Renholdsyrket er fryktelig tungt. Jeg føler at vi ikke blir verdsatt, at vi er glemt av alle. Jorun Megård Fjeldheim, renholder SLITSOMT YRKE: Jorun Megård Fjeldheim sier renholdsyrket ikke bare er fysisk tungt, men at det også sliter på psyken. fbaargang2017 fbseksjonFEL