| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 39 LIV OG DØD I ARBEIDSLIVET Jobber du i et yrke som krever lang utdanning, er sjansene store for at du lever lenger enn gjennomsnittet. Her er noen eksempler på hvordan yrke og utdanning slår ut på levealder og helse. Sammenligningen av helserisiko er gitt som en relativ risiko (RR). RR er et mål på om en gitt yrkesgruppe er mer eller mindre utsatt enn alle yrkesaktive sett under ett. Kilde: Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø . Tall for forventet levealder: SSB GRAFIKK: VIDAR ERIKSEN LEDER Månedslønn: 55.200 Høyere utdanning: Ja NAKKE/SKULDER RYGGPLAGER ØYEPLAGER HODEPINE SØVNVANSKER Levealder: 82,5 85,5 gj.snitt alle yrker doblet risiko halvert risiko HELSERISIKO RENHOLDER Månedslønn: 29.200 Høyere utdanning: Nei ARBEIDSSKADE ARMSMERTER RYGGPLAGER SMERTER I BENA SØVNVANSKER Levealder: 77 82 gj.snitt alle yrker doblet risiko halvert risiko HELSERISIKO INGENIØR Månedslønn: 46.200 Høyere utdanning: Ja RYGGPLAGER NEDSATT HØRSEL HODEPINE PSYKISKE PLAGER SØVNVANSKER Levealder: 80,5 gj.snitt alle yrker doblet risiko halvert risiko HELSERISIKO HELSEFAGARBEIDER Månedslønn: 37.200 Høyere utdanning: Nei ARBEIDSSKADE RYGGPLAGER SMERTER I BENA HUDPLAGER SØVNVANSKER Levealder: 79 84 gj.snitt alle yrker doblet risiko halvert risiko HELSERISIKO SYKEPLEIER Månedslønn: 41.300 Høyere utdanning: Ja RYGGPLAGER SMERTER I BENA HUDPLAGER HODEPINE SØVNVANSKER Levealder: 80,5 85,5 gj.snitt alle yrker doblet risiko halvert risiko HELSERISIKO BARNEHAGEARBEIDER Månedslønn: 30.700 Høyere utdanning: Nei ARBEIDSSKADE RYGGPLAGER NEDSATT HØRSEL PSYKISKE PLAGER SØVNVANSKER Levealder: 85 gj.snitt alle yrker doblet risiko halvert risiko HELSERISIKO fbaargang2017 fbseksjonFEL