| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 41 ANETTE MYRAN (36) BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER I BARNEHAGE 1. Det jeg føler mest på er stress, det ikke å strekke til. Mange barn krever veldig mye. – Jeg opplever at det har skjedd en endring de siste ti årene, og at det er mer stress nå. 2. Vi har tilrettelagt utstyr som gjør at vi unngår tunge løft, for eksempel bleieheis til de litt eldre barna. 3. Nei, egentlig ikke. Det blir litt mye. Jeg har trua på det å komme seg ut i frisk luft, ut i skog og mark. Da får jeg lufta hodet. Jeg har trua på det å komme seg ut i frisk luft, ut i skog og mark. fbaargang2017 fbseksjonFEL