hver tredje dag, for nå går ikke transporten før traileren er fullastet. ALLE ANSATTE PÅ KURS Røiseng viser fram tjukke permer med oversikt over skadelige stoffer. Det er mange detaljer å holde styr på. I over to år har han holdt miljøkurs for de ansatte. – Det er mye for de ansatte å holde seg oppdatert på. Jeg får daglig fem–ti spørsmål fra ansatte om hvordan de skal sortere spesialavfall, sier portørlederen. Tiltakene gir resultater. Innkjøp av skrivepapir er redusert med 11 prosent. Det betyr 2000 ark per ansatt. Og sykehuset jobber for å få ansatte til å bytte ut flyreiser med videokonferanser. Røiseng har ett stort hjertesukk; han er opptatt av at innkjøpsrutinene blir mer miljøvennlige. – Jeg tror det er mye å spare ved å legge tydelige miljøkrav i anbudene. NYE RUTINER FOR RAPPORTERING Alle sykehusene i Norge er miljøsertifisert, med unntak av Oslo Universitetssykehus. Men først neste år vil det bli mulig å sammenligne tall for hva de forskjellige sykehusene har oppnådd. Linda Karen Eide sitter i det nasjonale sekretariatet for miljøledelse på sykehus. Hun er opptatt av at sjefene engasjerer seg i miljøarbeidet. MILJØFOTAVTRYKK LEVANGER • 750 tonn avfall, 400 tonn er restavfall. • Energibruk er 25 millioner kWh, tilsvarer ca. 1000 eneboliger. • Biltransport ansatte: 1,6 mill. km (40 ganger rundt ekvator). • Biltransport pasienter: 12 mill. km (300 ganger rundt ekvator). • Flytransport ansatte: 1,6 mill km. • Flytransport pasienter: 1,6 mill km. • Utslipp lystgass: 1000 kg (mer CO2 enn de ansattes bilkjøring). HVA KAN DU GJØRE? • Lære kildesortering, mase om god avfallshåndtering på din jobb. • Samkjøre på tjenestereiser og privat, reise kollektivt. • Flere video- og lunsjmøter, webseminar. • Slå av lys og pc når du forlater arbeidsplassen. • Kjøpe mindre «ting» og bruke dem lenger. PÅ JOBB / MILJØVERN AVFALL: I 1995 ble bare papp kildesortert – nå sorteres avfallet i omkring 25 ulike stasjoner. – Miljøarbeid er ofte avhengig av ildsjeler. Samtidig er det svært viktig at beslutningene er forankret i ledelsen for å få tyngde. MILJØVERN ER HELSEARBEID Eide påpeker at mange sykehusledere ikke anser miljøarbeid som en kjerneoppgave for sykehuset. Det er hun uenig i. – Miljøvern er viktig for folkehelsa. Dessverre er det nok langt igjen til vi har egne miljødirektører som de har på Karolinska universitetssjukehus i Stockholm. Men vi er på vei, noen ledere engasjerer seg. Blant annet fordi de innser at miljøvern, i hvert fall på noen områder, er god butikk. GEVINST SYKEHUSET LEVANGER • Innkjøp av skrivepapir er redusert med 11 prosent = 27 tonn = ca. 2000 ark per ansatt. • Restavfallet er redusert med to–tre prosent. de ansattes kildesortering. • Håndterer smitte- og risikoavfall selv, sykehuset sparer omkring en halv million årlig i avgifter. • Antall kilometer med tjenestekjøring er redusert med tre prosent, men bruk av leasingbiler er gått opp med ni prosent. 46 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL