60 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | I SAMFUNNET / KRONIKK All ære til Fagforbundet for å foreslå for LO-kongressen at LO burde gå imot å åpne Lofoten og Vesterålen for oljeog gassaktivitet. Nå har alle kommunene i Lofoten også gått imot å starte åpningsprosessen (konsekvensutredning). I 2010 var fem av seks av disse kommunene for. Arbeiderpartiet i både Troms og Finnmark har snudd fra ja til nei. Det er ingen sterke, saklige argumenter for å åpne for olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Det er gjennomført utallige undersøkelser om ulike sider av en slik åpning, det mangler derfor ikke kunnskap. Oljedirektoratet har anslått at mengden olje og gass i dette området tilsvarer omtrent summen av ett års utvinning fra hele norsk sokkel. Det er altså ikke store mengder fossile ressurser det er snakk om. Til gjengjeld dreier det seg om et område som er viktig for 70 prosent av den fisken vi tar opp i Norskehavet og Barentshavet. En fornybar ressurs og proteiner som verden trenger. Sist, og ikke minst viktig for en LO-kongress, det er ikke mange nye arbeidsplasser en slik utbygging vil tilføre heller (400–1100 fra Namsos til Tromsø). Fra før av er det ca. 6500 arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja knyttet til turisme og fiskeri. Å starte en åpningsprosess for oljeog gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil være i strid med lokale, nasjonale og internasjonale klimainteresser. DET REGNER NESTEN 20 PROSENT mer i Norge nå enn det gjorde i begynnelsen av forrige århundre. Global oppvarming betyr at det vil regne mer der det er vått fra før. Økt nedbør vil ikke spre seg jevnt over landet vårt. Det vil regne mer på Vestlandet enn på Sør- og Østlandet. Regnet vil oftere komme som intense skybrudd og gjøre mye større skade på veier, jernbane og i kjellere enn det regnet som sildrer ned over lengre tid. Selv om vi raskt stopper alle klimautslipp, vil ekstremvær forsterkes på grunn av utslipp som allerede har skjedd. Men vi kan stoppe dramatisk økning i ekstremvær hvis vi får til omfattende kutt i klimautslipp og på sikt faser fossil energi helt ut. Før sommeren ratifiserte Stortinget Parisavtalen på vegne av Norge. Klimaavtalen har som mål å begrense global oppvarming til godt under to grader og helst ned mot 1,5 grader. Det er et svært ambisiøst mål. Det krever at klimautslipp stoppes totalt innen ca. seks år, eller forutsetter at klimagasser vil kunne fjernes fra atmosfæren i stort omfang. I dag fins det ingen realistiske planer eller økonomiske virkemidler for omfattende fangst og lagring av CO2. Det er i dette landskapet Norge og EU skal utforme sin klima- og energipoli- Motstanden mot å åpne opp for olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen øker, både lokalt og nasjonalt. Til den siste dråpe? KRISTIN HALVORSEN Direktør i Cicero Senter for klimaforskning fbaargang2017 fbseksjonFEL