| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 69 kan brått komme tilbake hvis de blir sykere. Da er det viktig med oppdaterte journaler, legger Dahle til. Hun peker på at overgangen til elektronisk BEST I KLASSEN: - Vi undersøkte hvorfor mappene fra hjerteavdelingen alltid var så korrekte, forteller helsesekretær May Myklebust Dahle, med et smil til Lorraine M. Håland som kommer fra hjerteavdelingen. journal og ikke minst nye rettigheter der pasientene har tilgang til sin elektroniske journal, tvang fram et bedre system. – Vi kan jo ikke levere fra oss rot. HVORFOR VAR HJERTEAVDELINGEN BEST? Prosjektet startet med at sekretærene undersøkte den inntil da beste eleven i klassen. Hvorfor var alltid mappene fra hjerteavdelingen i orden? – Vi fant ut at det var klare kontaktpersoner som hadde direkte kontakt og raskt fikk oppklart eventuelle spørsmål. Det bygde vi videre på. Derfor skal papirene underskrives av en ansvarlig. Prisjuryen skryter av at helsesekretærene i løpet av prosjektet har gitt god opplæring både til ansatte og vikarer i å bruke det nye skjemaet. I tillegg har de gjennomført systematiske målinger av resultatene – som altså er en pris verdig. INNSYN I DIN PASIENTJOURNAL • Du har rett til å få innsyn i og en kopi av pasientjournalen din. • Du har pasientjournal (kjernejournal) alle steder du har fått helsehjelp: hos fastlegen, på sykehuset, hos tannlegen og hos andre behandlere. • Den skal inneholde opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, prøvesvar, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for kommende behandling. • Den er laget for å gi informasjon til helsepersonell, og kan være vanskelig å forstå. Hvis du ønsker det, kan du få forklart ord og uttrykk. • Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. • Du får tilgang via helsenorge.no Vi kan jo ikke levere fra oss rot. MAY MYKLEBUST DAHLE fbaargang2017 fbseksjonFEL