Palestinian Arabic Culture Club (PACC) bruker kultur aktivt for å skape aktivitet, dialog og utvikling for de bortimot 40.000 flyktningene som er stuet sammen i leiren. Beddawi-leiren hadde i utgangspunktet om lag 20.000 innbyggere, men med sin plassering like ved den syriske grensa, har folketallet blitt bortimot fordoblet av palestinsk-syriske flyktninger som kommer over grensa fra Syria. PÅ FLUKT BLANT FLYKTNINGER Lederen for ungdomsklubben i Beddawi, Ammar Youzbachi, foreller at ungdommene mer eller mindre har bygget klubben med egne hender. – Vi har en rekke aktiviteter, vi har et medieverksted som sender tv-programmer og lager andre former for produksjoner, forteller han. Det fins også ei dramagruppe, dansegrupper og ei lesegruppe særlig rettet mot jenter. Målet med disse prosjektene er ifølge Youzbachi å engasjere ungdom i lokale aktiviteter, gi dem selvtillit, få dem engasjert i politisk arbeid og ikke minst utdanne framtidige ledere som kan drive arbeidet videre. Klubben sørger for undervisning i menneskerettigheter, nett- verksbygging, lobbyvirksomhet, påvirkningsarbeid og noe yrkesutdanning. LESEGRUPPE FOR JENTER En av aktivistene i klubben, Mariam Saadi, har satt i gang ei lesegruppe for jenter. – Veldig få tilbud er særlig tilrettelagt for jenter, men lesegruppa har egentlig ikke som mål å holde gutta utenfor, smiler hun, og legger til at det lille biblioteket de har bygget opp i kulturklubben selvfølgelig er åpent også for gutta, men en kveld i uka er altså forbeholdt jentene. NESTEN ALLE MULIGHETER STENGT I en satirisk video møter vi kvinner og menn i de palestinske flyktningleirene under særdeles vanskelige levekår. Palestinerne er statsløse og får ikke libanesisk statsborgerskap, dermed får de heller ikke benytte seg av tilbudene som er tilrettelagt for den libanesiske befolkningen. Bygningene er elendige, vann- og sanitæranleg- Kultur gir håp for flyktninger Det er lite som skaper håp eller lys i flyktningleiren Beddawi, helt nord i Libanon. Likevel er det noen som ikke gir opp. En gruppe unge kulturarbeidere tenner håp i en ellers dyster hverdag. TEKST OG FOTO: GEIRMUND JOR, FAGFORBUNDETS INFORMASJONSAVDELING MELLOM OSS / PALESTINERE PÅ FLUKT SOLIDARITET I 2009 inngikk Fagforbundet og Norsk Folkehjelp en omfattende samarbeidsavtale for å støtte palestinernes kamp mot okkupasjon og undertrykking. Avtalen omfatter også arbeid blant unge og kvinnelige palestinere i flyktningleirer i Libanon. 72 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL