get er under enhver kritikk og leirene er overfylte. Palestinerne har ikke adgang til libanesiske skoler eller til det ordinære helsevesenet. De står ikke fritt til å jobbe der de vil. Hele 34 ulike yrker er helt stengt for palestinere, selv for dem som har nødvendig utdanning. Dette er det dystre bakteppet for videoen som ungdomsklubben har laget. I filmen spøker mediegruppa og skuespiller Osama Al Ali med den fortvilte situasjonen palestinerne er i. Videoen er publisert på youtube – søk på Beddawi Fagforbundet. ENKELT OG EFFEKTIVT Mediegruppa har greid å koble seg på tv-signalene i Beddawi-leiren og slik skapt litt mer åpenhet og medvirkning. – Vi sender direkte-tv der lokale ledere i leiren HUS PÅ HUS: I Shattilla camp i Beirut bygges det i høyden. Det er eneste mulighet til å huse et økende antall flyktninger. LESELYST: Det er ikke lett å være palestinsk flyktning, og særlig ikke for jenter. FOTO: KARI-SOFIE JENSSEN | 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 73 Aktivist og student Mariam Saadi startet egen lesegruppe for jenter i Beddawi-leiren. fbaargang2017 fbseksjonFEL