stiller opp og svarer på spørsmål og kritikk fra flyktningene. Vi stiller lederne til ansvar. Hvis det ikke skjer noe, får vi dem i studio på nytt for å få en forklaring på hvorfor ting ikke skjer. Da skjer det ofte noe, forteller programleder og ankermann Abid Qaddoura. * I slutten av oktober besøkte fem tillitsvalgte i Fagforbundet flere leirer for å se hvilke forhold flyktningene lever under. Fagforbundet har palestinaambassadører i alle landets fylker. De står til rådighet for fagforeninger og grupper som ønsker å vite mer om forbundets engasjement for de palestinske flyktningene, ikke bare i Libanon, men i hele regionen. Engasjement i Midtøsten PALESTINA-AMBASSADØRER: Anne Kristin Førde, Lynette Frøyhov, Turid Granum, Ole Roger Berg og Eddie Whyte er fem av Fagforbundets mange tillitsvalgte som er opptatt av palestinske flykninger. Palestinere har ikke adgang til libanesiske skoler eller til det ordinære helsevesenet. GLEDESSPREDER: Klubbleder og initiativtaker Ammar Youzbachi bruker kultur får å skape litt lys i en ellers mørk hverdag for de palestinske ungdommene Beddawi-leiren i Libanon. MELLOM OSS / PALESTINERE PÅ FLUKT 74 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL